Fars dag blir officiell flaggdag

Inrikesministeriet bereder ett förslag som ska ge fars dag ny status som officiell flaggdag.

Fars dag blir officiell flaggdag ifall inrikesminister Kai Mykkänens (Saml) godkänns av Statsrådet.
11.11.2018 11:42
För närvarande är mors dag en officiell flaggdag medan fars dag inte nämns i den förordning som namnger alla officiella flaggdagar i Finland.
– Det finns anledning att behandla mödrar och fäder jämställt också då det gäller flaggdagar. Det tydligaste sättet är att lägga till fars dag till listan på de officiella flaggdagarna i förordningen, säger inrikesminister Kai Mykkänen i ett pressmeddelande.
Listan på de officiella flaggdagar som nämns i förordningen har ändrats endast en gång, vilket inträffade 1996 då de nya valdagarna lades till förteckningen. Med undantag av fars dag har inrikesministeriet inte för avsikt att lägga till fler officiella flaggdagar till förordningen.
– Uppskattningen av de officiella flaggdagarna förutsätter en restriktiv linje. Då det gäller fars dag så handlar det om att avlägsna en symbolisk skillnad mellan mors dag och fars dag, säger Mykkänen.
Inrikesministeriet bereder en uppdatering av förordningen om flaggdagar och överlåter sitt förslag till Statsrådet som fattar det slutgiltiga beslutet i frågan.

ANDRA LÄSER