Finland har färre dödsskjutningar än Sverige, men fler mord

Rekordmånga skjuts till döds i gängrelaterat våld i Sverige, som är det svarta fåret i en europeisk jämförelse. I Finland är dödsskjutningar ovanliga, men morden fortfarande fler än i Sverige.

– Det intressanta är att problemet med skjutningar och sprängningar är unikt för Sverige, trots att de förhållanden som genererar den här typen av problem inte är unika för Sverige, säger Jerzy Sarnecki.

Dödsskjutningarna i Sverige fortsätter öka. Hittills i år har det skett 132 skjutningar, varav 21 dödsskjutningar, i hela landet. Senast det small var i söndags, då två män sköts ihjäl i Stockholm. Skjutningarna började förekomma för ungefär tio år sedan.

– Det intressanta är att problemet med skjutningar och sprängningar är unikt för Sverige, trots att de förhållanden som genererar den här typen av problem inte är det.

Det säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Med de förhållanden som genererar skjutningar syftar han på utanförskapsområden, integrationsproblem och narkotikahandel. Sverige är inte unikt när det gäller stor invandring eller misslyckad integration, säger han.

– Ändå förekommer dödligt våld med skjutvapen inte på samma sätt i till exempel Danmark, Frankrike, Nederländerna eller Tyskland.

Varför det händer just i Sverige är svårt att svara på, säger han. Av någon anledning har våldsamma subkulturer fått fäste i Sverige och lett till en våldsspiral.

– Det kan vara tillfälligheter som leder till den utvecklingen. Det kan vara några unga män som får för sig att agera och så sprider det sig till andra grupper och till resten av landet.

Flest skjuts ihjäl i Sverige

Sverige är det land i Norden där flest personer skjuts till döds, visar Svenska Dagbladets nordiska kartläggning från 2017. Också i en europeisk jämförelse är läget i Sverige extremt. Dödliga skjutningar bland unga män har blivit mer än dubbelt så vanliga i Sverige som i jämförbara länder i Europa, bland dem Finland, Storbritannien, Tyskland, Danmark, Norge och Frankrike.

Under perioden januari-juni 2019 har det skett 132 skjutningar i Sverige, varav 21 dödsskjutningar. I Finland är dråp och mord med skjutvapen ett marginellt fenomen.

Det visar studien "Increased Gun Violence Among Young Males in Sweden" från 2018 – en studie som Sarnecki är medförfattare till.

Rapporten visar att det ofta är personer med invandrarbakgrund som utsätts och utsätter andra för skjutvapenvåld. Det är inte den invandring som skett under de senaste åren som kan kopplas till problemet, utan den invandring som skedde på 1990-talet.

– Det handlar om människor som bott i Sverige en längre tid eller till och med är födda här, men inte har sugits in i det svenska samhället, säger Sarnecki.

Fler mord i Finland

Orsakerna till det ökade skjutvåldet är fler illegala vapen och större narkotikahandel, enligt kriminologen Sven Granath som SPT tidigare intervjuat. Sedan Öresundsbron öppnade år 2000 har det blivit lättare att ta in illegala vapen till Sverige.

Sarnecki tycker att den förklaringen brister. Vapnen kunde lika lätt nå och användas i till exempel Tyskland och Danmark, men gör det inte. Även i Finland finns mycket jaktvapen.

I Finland är dödskjutningar ovanliga, däremot sker det fortfarande fler mord per capita i Finland än i Sverige. I Finland är mordvapnet oftast en kniv i samband med att förövaren är alkoholpåverkad.

– Dråp och mord med skjutvapen är ett alldeles marginellt fenomen i Finland, säger Pekka Heikkinen vid Polisstyrelsen i Finland.

I Finland användes skjutvapen bara i femton procent av dråp- och mordfallen åren 2010–2015, visar statistik från Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo) vid Helsingfors universitet. Motsvarande siffra i Sverige var 40 procent år 2018. Även i Finland finns problem med utsatta områden och organiserad brottslighet, men inte med skjutningar, säger Heikkinen.

– Men vi följer noga med vad som händer i Sverige eftersom både bra och dåliga saker har en tendens att förekomma i Sverige några år innan de kommer till Finland.

Skjutningarna i Sverige

Under perioden januari–juni 2019 har det skett 132 skjutningar i Sverige, varav 21 dödsskjutningar och med 42 skadade.

Andelen fall av dödligt våld där skjutvapen använts har nästan fördubblats i Sverige mellan åren 2011 och 2018, från 21 till 41 procent. År 2018 användes skjutvapen i 43 dödsfall medan det bara användes i 17 fall år 2011.

Användningen av skjutvapen vid dödligt våld är koncentrerad till de tre storstadsregionerna, de står för 77 procent (33 stycken) av fallen 2018.

Samtidigt som dödsskjutningarna i Sverige ökar så minskar det dödliga våldet överlag. Förra året konstaterades 108 fall av dödligt våld i Sverige.

I Finland var antalet dråp och mord förra året 88 stycken, vilket är fler än i Sverige i förhållande till befolkningsmängden. I år har hittills 31 dråp och mord skett i Finland. Det vanligaste vapnet är kniv eller annat stickvapen.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå) och polisen i Sverige och Finland

ANDRA LÄSER