Sverige börjar betala ut nytt pensionstillägg – påverkar förmåner i Finland

Personer som är berättigade den nya svenska förmånen bör meddela Folkpensionsanstalten i Finland om detta. Det nya svenska tillägget kan inverka på de finländska förmånerna.

Ansökan om justering kan exempelvis göras via Folkpensionsanstaltens e-tjänst Mitt FPA.
25.08.2021 14:51
Från och med den 1 september börjar Pensionsmyndigheten i Sverige betala ut ett inkomstpensionstillägg till pensionstagare som haft ett långt arbetsliv och små inkomster.
Tillägget kan påverka en del förmåner som Folkpensionsanstalten (FPA) i Finland betalar ut.
De personer som är berättigade till den nya svenska förmånen behöver inte separat ansöka om den. Dock kan förmånen påverka både garantipensionen, bostadsbidraget för pensionstagare och det grundläggande utkomststödet ifall man får någon av dessa i Finland.
Berörda personer bör meddela Folkpensionsanstalten om en justering av inkomsterna från och med 1 september. Detta sker genom att man lämnar in en ansökan om justering och ett intyg över beloppet av den svenska förmånen. Intyget kan vara till exempel en kopia av pensionsbeslutet, meddelandet om utbetalning av pension eller av något annat intyg från utbetalaren av pensionen.
Ansökan om justering kan göras via Folkpensionsanstaltens e-tjänst Mitt FPA. Det är också möjligt att skriva ut en blankett och lämna in den vid något av Folkpensionsanstaltens serviceställen eller skicka den till myndigheten via post.

ANDRA LÄSER