Arkeologiska fynd i Helsingfors centrum – kan precisera bilden av historien

Ett brandskikt, sannolikt från 1808–09 års krig, samt mynt och skärvor har påträffats i arkeologiska utgrävningar i Helsingfors centrum. Möjligen finns ett brandskikt från Stora ofreden lite längre ned.

Ett brandskikt, av allt att döma från 1808–09 års krig, har upptäckts under arkeologiska utgrävningar i Helsingfors.
12.11.2020 12:19 UPPDATERAD 12.11.2020 12:20
Finska litteratursällskapet ska bygga underjordiska magasin på Regeringsgatan, mellan sin huvudbyggnad och Riddarhuset. I samband med byggnadsarbetena utförs arkeologiska utgrävningar, och de har genast gett utdelning.
Bland annat har man hittat mynt och skärvor från kärl som kan dateras till Finska kriget 1808–1809. Man har också hittat ett brandskikt, det vill säga ett jordskikt med mycket aska, kol och sot. Det är sannolikt återstoden av en del byggnader som brann eller brändes i under kriget.
– Vi gräver i det här skiktet för närvarande. De fynd vi gjort antyder att brandskiktet är från Finska kriget, säger arkeologen Juuso Koskinen vid Mikroliitti Oy.
Till fynden hör ett svenskt mynt från tidigt 1800-tal.
Fynden är knappast revolutionerande, men nog de bland de största arkeologerna gjort i år, bedömer Koskinen.
– De är definitivt intressanta ur forskningssyfte. Vi ska minnas att det har gjorts rätt väldigt sparsamt med arkeologiska utgrävningar i Helsingfors jämfört med Åbo eller andra medeltida städer.
Man har kunnat dokumentera Åbobrandens omfattning via brandförsäkringar som hittats i arkiven, men för de bränder som härjade i Helsingfors för över 200 år sedan finns motsvarande material inte att tillgå.
En skärva från ett glaskärl från 1800-talet har hittats i utgrävningarna.
– Då historieböckerna inte känner till brändernas omfattning kan arkeologiska utgrävningar precisera bilden, säger Koskinen.
Arkeologerna kommer att titta närmare på ytterligare ett brandskikt längre ned. Tipset är att det utgörs av sviter från Stora ofreden 1713–1721, men det kan också vara från 1600-talet.
Utgrävningarna har pågått i en vecka och de borde bli klara till slutet av månaden för att byggarbetena ska komma i gång.

ANDRA LÄSER