Alla har ett ansvar att lära sig mera om samerna

Att osynliggöra en befolkningsgrupp i undervisningen är en form av strukturellt förtryck. Okunskap om samerna bäddar för diskriminering, rasism att fördomar bland majoritetsbefolkningen.

05.02.2021 10:55
På lördag (6.2) är det den samiska nationaldagen som firas för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Nationaldagen firas i hela Sápmi, samernas hembygdsområde som sträcker sig från Kola halvön, över norra delarna av Finland, Sverige och Norge. Samerna är Finlands ursprungsfolk.
Eftersom det finländska skolsystemet hittills nästan helt utelämnat undervisning om den samiska kulturen och historien är den allmänna kunskapen om Finlands ursprungsfolk mycket bristfällig. För tillfället finns det inga tydliga krav på att undervisning om samerna ska ingå i läroplanen.
Det är ofattbart att det fortfarande inte skett någon förändring på den punkten och att Finlands ursprungsfolk, samerna, fortfarande osynliggörs i den finländska skolan. Att osynliggöra en befolkningsgrupp i undervisningen är en form av strukturellt förtryck. Okunskap om samerna bäddar för diskriminering, rasism att fördomar bland majoritetsbefolkningen. Den utbredda okunskapen om den samiska kulturen och om hur finska staten förtryckt det samiska folket bidrar till att samers mänskliga rättigheter som ursprungsfolk ofta förbises i politisk beslutsfattning. Finland har till exempel inte ratificerat FN-konventionen ILO 169 om urfolks och stamfolks rättigheter, som är ett erkännande av de rättigheter samer har som ursprungsfolk. Konventionen har legat på bordet i över trettio år.
Det är hög tid att den finländska läroplanen inkluderar tydliga och tillräckliga timantal som ska tillägnas den samiska kulturen och historien i undervisningen för att öka förståelsen om samerna och ursprungsfolk bland finländare. Och innan det sker har vi, som inte är samer i Finland, alla ett ansvar att lära oss mera om den samiska kulturen och historien.

Anna Korkman,

Helsingfors

ANDRA LÄSER