Hagnäs saluhall blir färdig i höst

Efter över fyra år av omfattande renovering närmar sig Hagnäs saluhall mållinjen. Arbetet färdigställs i höst, men flytten från den tillfälliga paviljongen blir antagligen efter jul.

Pasi Häkkinen och Kosmo, 2 år. Häkkinen som bor intill Hagnäs torg befinner sig ofta i knutarna. – I saluhallen säljs bra produkter, visst är det lite dyrare, men de är av hög kvalitet, säger Häkkinen.
20.05.2022 06:00 UPPDATERAD 20.05.2022 06:48
Hagnäs saluhall i Helsingfors är under totalrenovering, något den varit sedan början av 2018. Men projektet är nu på slutsträckan och saluhallen blir färdig till hösten. Det försäkrar projektledaren Mika Kontkanen.
– Arbetet är i full gång. Vi går för närvarande igenom köpmännens önskelistor för försäljningsbåsen, säger Kontkanen.
Enligt de ursprungliga planerna skulle renoveringen pågå i ett och ett halvt år, men tidtabellen har skjutits på flera gånger.
Det handlar ändå inte om förseningar, menar Kontkanen, det är projektplanen som har utvecklats under arbetets gång. Till en början var det bara fråga om en renovering av hallen, men sedan tillkom en förstärkning av grunden, förklarar han.
När det sedan stod klart att det skulle byggas en parkeringsanläggning i anslutning till hallen blev arbetet återigen förlängt.
– Det är därför tidtabellen har förnyats hela tiden, säger Kontkanen.
Under Hagnäs torg byggs också en parkeringsplats och i samband med det en så kallad underjordisk servicegård för saluhallen.
Sommarens största arbete kommer vara att färdigställa servicegårdens valv med beläggning, isolation och takpannor.
– Projektet är både intressant och engagerande, säger Mika Kontkanen som leder renoveringsprojektet.
Meningen med renovationen är att saluhallen skulle återfå sitt ursprungliga, historiska, utseende. Ventilationsrör har gömts undan och interiören färgas i sin forna vita färg.
– Det kommer inte längre att se ut som en rördjungel där inne och så har vi fått en fasadändring för stora fönster godkänd. Hallen blir mera ljus, säger Kontkanen.
Servicegården under torget innebär också att den gamla leverationsplattformen inte längre kommer att användas. I stället görs rum för en uteservering.
I takt med att projektet utvecklas har budgeten, som när planerna godkändes av fastighetsnämnden år 2015 beräknades vara runt 12,5 miljoner euro, "antagligen fördubblats", enligt Kontkanen.
– Men det är fint från stadens sida att utveckla Haganäsområdet så här grundligt, säger han.

Den temporära paviljongen har varit en succé

Under renoveringen har saluhallens försäljare hållit till i en tillfällig paviljong på Hagnäs torg. Kontkanen anser att hallförsäljningen har fungerat riktigt bra under den mellanliggande perioden.
– Paviljongens läge är så att säga "kyrkan mitt i byn". Den har lätt lockat alla marknadsbesökare till sig.
Den tillfälliga paviljongen togs i bruk år 2018 når renoveringen inleddes. – Den är öppen och ljus. Det är vad vi hoppas på med saluhallen i framtiden också, säger Mika Kontkanen.
Inne i saluhallspaviljongen står Hanne Hirvonen i Lentävä Lehmäs försäljningsbås där hon säljer ost och dylikt. Även hon är nöjd med de nuvarande förhållandena.
– Här har vi modern teknik och 'air conditioning', som man säger i Helsingfors, skrattar Hirvonen.
– Och så är vi så bra placerade i mitten av torget!
Hirvonen har inget emot att tidsplanen har förlängts och poängterar att det viktigaste är att allt är klart och redo när det är dags för flytten så det inte blir strul och missöden.
– För oss är det viktigt att inte flytta för tidigt, säger Hirvonen.
Hanne Hirvonen ser fram emot att flytta tillbaka in i den riktiga saluhallen, men tror inte att det blir förrän efter jul.
När flytten kommer att äga rum, om det är till jul eller efter årsskiftet, kan Kontkanen inte svara på med säkerhet. Eftersom renoveringen innebär mycket nytt, särskilt vad gäller modern teknik, antar han att de som jobbar i saluhallen föredrar att stanna kvar i paviljongen under julperioden.
– Det är mycket att lära sig och testa på så det kan vara att de inte vill stöka till julförsäljningen, säger Kontkanen.
Hagnäs saluhall har i flera år varit ersatt av en paviljong på torget intill byggnadsprojektet. I höst står saluhallen renoverad och klar.
Pasi Häkkinen är en regelbunden besökare av både saluhallen och torget. Tillsammans med barnbarnet, Kosmo, 2 år, promenerar han över torget framför saluhallspaviljongen. Med saluhallen uppskattar han framför allt den goda stämningen och att se bekanta ansikten bland både försäljare och kunder.
Häkkinen har inte ett kritiskt ord att säga om vare sig paviljongen eller den långa väntetiden.
– Jag tror att alla varit väldigt nöjda med den här lösningen. Det är synd att vi inte kan spara den, säger han.
Trots det ser han fram emot att se den nyrenoverade saluhallen och nämner även han att det är bra att den kommer att vara ljusare än förr.

ANDRA LÄSER