Finnwatch: Elbolag undviker skatt genom aggressiv skatteplanering – "lagstiftningen bör korrigeras"

Finland gick miste om tio miljoner euro i skatteintäkter 2020 på grund av elbolaget Carunas skatteplanering. Det visar frivilligorganisationen Finnwatchs nya rapport.

Finnwatch uppskattar att elbolaget Carunas skatteplanering orsakade Finland skatteförluster på 10 miljoner euro under 2020. Foto: Pixabay
SPT
02.09.2021 07:38 UPPDATERAD 02.09.2021 07:58
Finland gick miste om tio miljoner euro i skatteintäkter 2020 på grund av elbolaget Carunas skatteplanering, visar frivilligorganisationen Finnwatchs nya rapport. Finnwatch kräver nu att regeringen vid budgetmanglingen vidtar åtgärder för att korrigera ränteavdragets gränser.
För ett år sedan avslöjade Finnwatch att Finland gick miste om 90 miljoner euro, under perioden 2015 till 2019, till följd av de största elbolagens skatteflykt.
Enligt Finnwatch är det de begränsningar av ränteavdrag som ingår i näringsskattelagen, vars uppgift är att eliminera företagens vinstöverföringar till utlandet, som är problemet. Enligt organisationen finns det många svagheter i lagstiftningen som leder till att dess syfte inte uppfylls.
”Skatteflykten fortsätter tills den lagstiftning som möjliggör det korrigeras. Regeringen har lovat att vidta åtgärder för att rätta till begränsningarna i ränteavdraget. Vid budgetmanglingen är det hög tid att infria dessa löften för att rätta till de mest uppenbara problemen”, säger Saara Hietanen, skatteexpert på Finnwatch, i ett pressmeddelande.
I rapporten framgår det att elbolaget Caruna fortfarande utnyttjar denna lucka i lagstiftningen. Caruna har kunnat kringgå samfundsskatt genom delägarlån med hög ränta.
På grund av detta har bolaget sedan kunnat genomföra ränteavdrag i beskattningen, med slutresultatet att även om företaget visat upp hög vinst så har räntekostnaderna varit så pass höga att skatteprocenten varit låg.
Under ett år uppgår dessa skatteavdrag till tiotals miljoner euro.
Enligt Finnwatch för Caruna sedan över sina vinster till skatteparadiset Nederländerna.

ANDRA LÄSER