Nya förbundsordförande: Handbollen ska växa i Finland – men inte nödvändigtvis geografiskt

Färska förbundsordförande Jari Laine vill att handbollen ska växa i Finland. – Området handbollen just nu finns på täcker över halva den finländska befolkningen så nog ser jag att vi som gren kan växa utan att försöka hitta nya orter, säger han.

Helsingforslagen Dicken och HIFK har dominerat damhandbollen de senaste åren.
Då Handbollförbundet valde ny ordförande i helgen var det något av en outsider som gick segrande ur kampen. Jari Laine har visserligen en gedigen bakgrund som spelare men han har inte haft någon kontinuerlig kontakt med grenen under de senaste åren.
Handbollen är en rätt liten gren i Finland och kretsarna är små och just med tanke på det kan det vara mycket välkommet att få in nya tankar, krafter och resurser i sporten.
– Det kan säkert vara bra med ett par nya ögon som ser på handbollen. Jag tar mig an uppdraget med öppet sinne, säger Laine.
I omröstningen besegrade han Riihimäkis starka man Jari Viita med klara siffror. Laine fick 72 röster mot Viitas 23.
Jari Laine tillträder som handbollförbundets ordförande 1.1.2022.
Då det stod klart att Jari Henttonen lämnar posten som förbundsordförande efter 12 år blev Laine ombedd att kandidera för posten. Tidpunkten var bra och uppgiften intresserade och efter en kort betänketid ställde Laine upp i valet.

Handbollen på en ny nivå

Laine avslutade sin spelarkarriär på 90-talet och ser att både grenen och förbundet gjort enorma framsteg sedan dess.
– Det är betydligt mera fart och underhållning i spelet i dag och handbollen är väldigt mycket bättre, säger han.
– Också förbundet är på en helt annan nivå nu. Det finns klara utvecklingsstigar för spelare som gör att de kan satsa på internationella karriärer. Också föreningsverksamheten är aktiv också om den inte haft en betydande tillväxt.
Han säger att en av förbundets viktigaste uppgifter är att se till att föreningarna mår bra i framtiden och att de kan erbjuda meningsfull och kvalitativ verksamhet för sina medlemmar. Och det är just på gräsrotsnivån som fokus ska ligga då förbundet under Laines ledning ska växa.
För det är ett av 55-åringens uttalade mål.
– Det handlar om långsiktiga målsättningar då jag säger att handbollen ska få flera utövare och växa. Handbollen är en fantastisk sport som kan vara en viktig del av barns och ungas motion. Handbollen kan erbjuda möjligheter till en ny form av rörelse, säger han.

Växa på redan existerande orter

Under de senaste årtiondena har det med jämna mellanrum blossat upp diskussioner i Handbollsfinland att grenen borde försöka få fotfäste på nya orter. I dagens läge är handbollen en liten gren som främst utövas längs kusten på de svenskspråkiga områdena. Riihimäki är undantaget som bekräftar regeln men norr om Cocks hemstad är handbollskartan tom.
Försök att etablera handbollen i Tammerfors och Österbotten har inte lyckats. Laine ställer sig aningen tveksam till att försöka få grenen att växa genom att försöka erövra nya geografiska områden.
– Området handbollen just nu finns på täcker över halva den finländska befolkningen så nog ser jag att vi som gren kan växa utan att försöka hitta nya orter, säger Laine.
– För att grenen ska få fotfäste på nya orter krävs väldigt mycket. Det behövs grenkunskap och brinnande intresse av de personer som ska starta upp verksamheten.
Laine ser en större tillväxtpotential på de redan existerande handbollsområdena.
– Vi måste få fler unga i verksamheten och kunna erbjuda dem kvalitativ träning och verksamhet. Det i sin tur kräver att vi har kunniga och motiverade tränare och ledare som tar hand om de unga som kommer till handbollen, säger han.
Han lyfter fram handbollsakademin och högstadielägren som viktiga delar av förbundets verksamhet som gör att spelarna får bättre förutsättningar att nå framgång.

Starkt ledarskap

I Jari Laine får Handbollförbundet och finländsk handboll en stark ledare med starka värderingar. Laine är van vid styrelsejobb och han har sedan 2018 fungerat som styrelseordförande för Nuorisosäätiö.
– Jag står för och tar med mig bra förvaltning, samarbetsförmåga och öppenhet till handbollen, slår han fast.
Dessutom har Laine, också om han själv inte vill lyfta fram det, bra kontakter inom näringslivet vilket givetvis är välkommet i en värld där idrotten kämpar med begränsade resurser.
– Ett mål är att utöka våra resurser. Då vi får in mera pengar ska också förbundets tjänster till föreningarna bli kvalitativt bättre. Vi måste använda våra resurser på ett klokt sätt och ha en fungerande organisation.

Tvåspråkigheten en rikedom

Handbollen har ett starkt fotfäste i Svenskfinland och har ofta kallats för "den finlandssvenska sporten". I många klubbar sker verksamheten på svenska och en stor del av utövarna har svenska som modersmål.
Ändå har det under åren funnits en del krafter inom handbollen som försökt förfinska grenen och ofta har förbundets kommunikation utåt skett enbart på finska. Det verkar ha funnits en viss förhoppning om att kunna växa som sport genom att göra sig av med den svenskspråkiga stämpeln.
Laine ser på handbollens starka tvåspråkighet som något positivt.
– Finland är ett litet land i Norden och allt språkkunnande är en rikedom. Jag ser tvåspråkigheten i handbollen som en möjlighet och som något enbart positivt, säger han.
– Vi ska uppmuntra jämställdhet, mångkulturalitet och mångfald och det ska ses som en styrka och en rikedom.

Ordförande

Handbollförbundets ordförande sedan 1978:
1978–1990 Henrik Vaenerberg.
1990–1993 Matti Vartia.
1993–1998 Åke Nyberg.
1998–1999 Thorbjörn Sirén.
1999–2009 Tapio Arponen.
2010–2021 Jari Henttonen.
2022–2024 Jari Laine.

ANDRA LÄSER