Hur miljövänliga är Tallinks och Viking Lines nya fartyg egentligen?

Rederiernas nya LNG-fartyg har marknadsförts som en del av en grön omställning inom fartygsbranschen. Men en ny rapport ger skäl att ifrågasätta påståendena.

Tallinks My Star levereras nästa år. Så här ska den se ut.
LNG-färjorna är kanske inte den räddning för fartygstrafiken som de målats upp som. Den slutsatsen kan man dra utifrån Meteorologiska institutets rapport om metanutsläppen, som Helsingin Sanomat var först med att rapportera om.

ANDRA LÄSER