President Niinistö uppmanar oss att göra gott

Finlands hundraårsjubileum, oro över EU:s ställning och terrorhot var teman i president Sauli Niinistös nyårstal. Han betonade också gemenskap, deltagande och omsorgen om varandra.

– Låt oss gå mer på djupet med denna hundraåring. Som folk är vi betydligt äldre än så, vi som i tiderna kom hit österifrån och västerifrån. Men finländare har vi blivit och finländare förblir vi, sade Niinistö.
Ett viktigt budskap för det hundraåriga Finland kunde enligt honom vara: Du mår bra när ingen mår dåligt.
– Ge alltså den hjälp du kan. Ett annat budskap kunde vara: Ta ett rimligt ansvar, åtminstone för dig själv.
Niinistö påpekade att det finländska samhället är mycket mer än bara staten och att människor i näromgivningen har befogenhet att göra gott, till exempel genom att i vardagen bekämpa marginalisering, mobbning eller ensamhet.
– Ett sådant samhälle, som bygger på en nationalkänsla, kan ha större framgång än andra utan att därför anse sig vara förmer än andra. Den utesluter ingen, inte heller på grund av härkomst, utan tar andra i beaktande och inbjuder till att delta.

Informationsutbyte mot terrorism

Enligt Niinistö ger grundlagen ett starkt skydd för enskildas rättigheter.
– Vi står emellertid inför mycket svåra frågor: hur ska vi förhålla oss till en situation där den kollektiva säkerheten vägs mot individens rättigheter? frågade Niinistö.
– När något ont har skett frågar man ofta i efterhand varför man inte redan tidigare gjorde tillräckligt för att stoppa terroristen. Det dåliga svaret är att man inte hade tillräckliga befogenheter.
Niinistö uttryckte oro över att EU har förlorat terräng i den internationella politiken.
– Nu förutspås det att presidenterna (Vladimir) Putin och (Donald) Trump kommer att diskutera Europa över Europas huvud. Och när det gäller Syrien, sägs det att Ryssland och Turkiet försöker åstadkomma fred. EU kan inte vara frånvarande från de bord där framtiden avgörs.
Presidenten sade att det är bra att EU:s försvarspolitiska samarbete har kommit igång, men att det inte lönar sig att inleda diskussionen med att först fastställa vad samarbetet inte innebär.
– Det är bättre att framskrida steg för steg och se vart vägen bär.
När det gäller bekämpningen av terrorism betonar Niinistö vikten av informationsanskaffning.
– Att man effektivt kan hämta och utbyta information och att myndigheterna i olika länder har ett flexibelt samarbete är avgörande för bekämpningen av det onda.

Björnens kamrat gjorde intryck

I slutet av sitt tal nämnde Niinistö också att han fått lära känna Sulo Karjalainen, som har en björn som kamrat. Han uttryckte beundran för hur djuret och människan kan se varandra i ögonen.
– Och om vi människor skulle se varandra i ögonen, vad skulle det ge oss? Det skulle hjälpa att se, till exempel den andras behov av hjälp och hjälpa att förstå att också den andra har mål eller krav. Eller lära oss att identifiera hot och bemästra vår rädsla.

ANDRA LÄSER