Insändare: Tvåspråkigheten säkras på bred front

12.08.2022 09:16
Sedan 2019 har Språkambassadörerna rf förespråkat studier i svenska genom att skicka språkambassadörer till lektionerna för att berätta sin egen historia om hur de har lärt sig det svenska språket. På kort tid har verksamheten uppnått överraskande bra resultat.
Trots coronaviruset har totalt cirka 140 språkambassadörer redan under föreningens fyra verksamhetsår gjort 1 317 besök i skolor, och nått mer än 25 000 elever samt fått positiv feedback från skolor, föräldrar och medier. Mer än 90 procent av lärarna har tyckt att språkambassadörsbesök är ett mycket bra komplement till undervisningen. Språkambassadörernas personliga erfarenheter och berättelser konkretiserar språkets fördelar och möjligheter, samtidigt som det gör det enkelt för eleverna att identifiera sig med språkambassadören.
Eftersom vi strävar efter att stärka båda nationalspråkens ställning, besöker våra språkambassadörer även svenskspråkiga läroinrättningar och berättar om deras egen relation till det finska språket, hur de har lärt sig finska och vilka fördelar deras kunskaper i finska har gett dem.
Språkambassadörernas verksamhet är ett svar på en ledare skriven av Susanna Ginman den 16 juli, där hon efterlyste konkreta förändringar för att Finland även i framtiden skall vara ett tvåspråkigt land. Jag håller med. Det behövs konkreta och innovativa åtgärder. Det är lätt att instämma med det som står i ledaren om krav på att det också behövs ett brett politiskt stöd för att värna om tvåspråkigheten.
Rysslands invasion av Ukraina har nästan stängt vår östgräns, troligen för en mycket lång tid, tagit Finland och Sverige till Nato och återigen fört de nordiska länderna närmare varandra på ett historiskt sätt. Detta innebär också att intresset för det svenska språket växer i Finland. Samarbetet kan till och med växa så mycket att vi står inför en ny ”Kalmarunion". Detta skulle innebära många nya möjligheter för att stärka de nordiska nationalspråken samt fördjupande av de nordiska ländernas ekonomiska och kulturella relationer.
Jag föreslår därför att statsminister Sanna Marins regering eller nästa regering vidtar åtgärder för att trygga ett tvåspråkigt Finland och också fördomsfritt provar nya tillvägagångssätt. Ett tvåspråkigt Finland är också ett nordiskt Finland.
Jag föreslår därför att statsminister Sanna Marins regering eller nästa regering vidtar åtgärder för att trygga ett tvåspråkigt Finland.
Jaan Siitonen, Verksamhetsledare

ANDRA LÄSER