Samlingspartiet tar inte avgörande röst: Vi röstar blankt, vill inte "skapa kaos"

Samlingspartiets riksdagsgrupp har tagit ett bindande beslut om att rösta blankt i frågan i EU:s återhämtningsfond. Det innebär att frågan ändå kan nå två tredjedelars majoritet.

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo.
Sylvia Bjon
27.04.2021 19:17 UPPDATERAD 27.04.2021 21:03
– Det var inget lätt beslut, säger Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo efter gruppens möte.
En majoritet av gruppen lutade ändå mot att rösta blankt i frågan om EU:s egna medel, det vill säga det som möjliggör EU:s återhämtningsfond på 750 miljarder euro.
Grundlagsutskottet beslöt tidigare på dagen att återhämtningsfonden kräver två tredjedelars majoritet i riksdagen.
Samlingspartiet anser delvis att regeringen gjort ett dåligt förhandlingsresultat och drivit igenom frågan med sin egen regeringsmajoritet, och att Samlingspartiet därför inte ska ta ansvar för det.
Wille Rydman, var en av två från Samlingspartiet som gick ut med att de inte tänker följa linjen med att rösta blankt om återhämtningsfonden.
Gruppen anser att man inte heller vill "skapa kaos i EU". Återhämtningsfonden behöver godkännande i alla medlemsländers parlament. Någon plan B finns inte. Paketet är dessutom kopplat till EU:s sjuåriga budgetram.
Partiet hänvisar till att deras förhandlingslinje röstats ner i stora utskottet då man fäster ansvaret på regeringen.
– Regeringen har målat sig in i en situation där ett fällande i efterhand skapar en risk för kaos, säger gruppordförande Kai Mykkänen (Saml).
– Vi stöder inte den här lösningen för återhämtningsfonden, men vi vill inte driva EU till kaos. Vi anser att ansvaret ligger hos regeringen och röstar därför blankt. Vi förutsätter också att riksdagen ställer krav på en återgång till den ekonomiska linjen i grundfördragen, och att detta förblir en engångsföreteelse.
Mykkänen fortsätter:
– Att vara EU-positiv innebär inte att man stöder precis allt som kommissionen för fram.
Senare under tisdagskvällen twittrade dock två av Samlingspartiets riksdagsledamöter, Janne Heikkinen och Wille Rydman, att de tänker rösta emot återhämtningsfonden och inte hålla sig till linjen att rösta blankt.
Centerns gruppordförande Antti Kurvinen har tidigare sagt till STT att Centerns ledamöter röstar för paketet. Om alla regeringspartiers ledamöter röstar för blir det 117 röster. Två tredjedelars majoritet innebär att dessa måste vara dubbelt så många som de som röstar mot fonden. Sannfinländarnas och Kristdemokraternas ledamöter är sammanlagt 43 stycken, och därtill finns enmansgrupperna Rörelse Nu och Ano Turtiainen.
Samlingspartiets beslut att rösta blankt fäller alltså inte i sig återhämtningsfonden om alla i regeringspartierna sällar sig till ja-ledet.

Finskt inflytande till EU

EU:s återhämtningsfond, där unionen tar lån genom att höja taket för medlemsavgifterna som garanti, är ett arrangemang som innebär en förskjutning av inflytande till EU. Det anser grundlagsutskottet i sitt utlåtande.
Återhämtningsfonden ska godkännas av medlemsländernas parlament för att stimulanspaketet ska tas i bruk. Det är dessutom kopplat till EU:s sjuåriga budgetram.
Grundlagsutskottet har bland annat tagit fasta på att bara en del av fonden delas ut i form av lån, medan en del är direkta bidrag i det kompromissförslag som föddes mellan medlemsländerna förra sommaren.
Enligt grundlagsutskottet hade det inte varit lika problematiskt att lyfta lån som går vidare i forma av lån hos medlemsländerna. "Men att däremot ta lån i unionens namn på kapitalmarknaden för sådana utgifter som är bidrag, är ett nytt verksamhetssätt och för detta viks 390 miljarder", skrev utskottet i sitt utlåtande på tisdagen.

Avvikande åsikt

Utlåtandet var inte enhälligt, utan det blev en omröstning med rösterna 9-8. En avvikande åsikt lämnades in av utskottets ordförande Antti Rinne (SDP) och ledamöterna Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna), Bella Forsgrén (Gröna), Jukka Gustafsson (SDP), Maria Guzenina (SDP), Anna Kontula (VF), Johannes Koskinen (SDP) och Ålands ledamot Mats Löfström från svenska riksdagsgruppen.
De ledamöter som hade avvikande åsikt ansåg att det är fråga om en unik och avvikande händelse som är tillfällig, och att man därför hade kunnat godkänna det med enkel majoritet.

ANDRA LÄSER