Osäkra utsikter för handeln med Ryssland

Det spända geopolitiska läget märks ännu inte i handeln mellan Finland och Ryssland. Men utsikterna är osäkra och det bromsar viljan att investera.

Skeppsbygge pågår vid varvet i S:t Petersburgs hamn. Den ryska ekonomin visade på en snabb tillväxt i fjol.
15.01.2022 10:00 UPPDATERAD 15.01.2022 15:45
Finsk-ryska handelskammarens vd Jaana Rekolainen och Lauri Veijalainen, vd för företagssammanslutningen East Office säger samma sak. Spänningen på den geopolitiska scenen märks åtminstone ännu inte i de finländska företagens handel med Ryssland.
– Alla följer givetvis noga med läget och vi får lite mera frågor nu än vad vi fått tidigare, säger Veijalainen.
Så sent som i början av december i fjol ordnades en stor affärssammankomst mellan finländska och ryska företag i S:t Petersburg. Där konstaterade Jaana Rekolainen att exporten från Finland till Ryssland drar bra och att företagens tro på att handeln med Ryssland ska växa är stark.
– Nu kan vi bara vänta och se vad som händer, säger Rekolainen.
Det finns många positiva förtecken i handeln mellan Finland och Ryssland. Under fjolårets elva första månader växte speciellt exporten av olika varor, rubelns kurs hölls stabil och den ryska ekonomin som helhet upplevde också en tillväxt. Det stora bekymret i Rysslands ekonomi var inflationen som uppgick till över 8 procent.
Lauri Veijalainen understryker att Ryssland är en viktig marknad för Finland. Under fjolårets elva första månader ökade varuexporten österut med över 20 procent. Siffran beror delvis på att utgångsläget var lågt, men återhämtningen i den ryska ekonomin, det stigande priset på råvaror och att rubelns kurs blev starkare påverkade också tillväxten.
– Just nu är det ändå svårt att se långt framåt, utsikterna är dimmiga, säger Veijalainen.
Fjolåret var ett bra år för handeln mellan Finland och Ryssland, påpekar han. Rubelns kurs är en av de viktigaste komponenterna då det gäller handeln och i och med att den var stabil gynnades också affärsverksamheten.

Ryska sanktioner påverkar

Eventuella nya sanktioner från amerikansk sida slår inte direkt mot handeln mellan Finland och Ryssland, åtminstone inte de sanktioner som nu funnits i offentligheten, tror Jaana Rekolainen. Men även om nya sanktioner inte påverkar handeln omedelbart så medverkar de till att öka osäkerheten, påpekar hon. Sanktioner påverkar också viljan att investera i Ryssland.
– Det var inte EU:s sanktioner mot Ryssland som påverkade handeln negativt då Ryssland annekterade Krim 2014, det var motsanktionerna från rysk sida som slog hårt speciellt mot livsmedelsindustrin, säger Rekolainen.
Sedan 2014 har Ryssland utvecklat en egen produktion av många varor och industriella komponenter som tidigare importerades. Det stora problemet i Ryssland stavas enligt Lauri Veijalainen just nu inflation. Inflationen var i december enligt preliminära siffror från den ryska statistikbyrån Rostat hela 8,4 procent. Den ryska centralbanken har därför höjt sin styrränta i flera omgångar. Den viktigaste styrräntan är nu uppe i 8,5 procent.
Inflationsmålet i Ryssland ligger på 4 procent.
Bankerna drabbas hårt om USA inför nya sanktioner mot Ryssland. Hur eventuella sanktioner slår mot handeln mellan Finland och Ryssland är oklart.

God tillväxt

Under perioden januari-november i fjol var tillväxten i den ryska ekonomin 4,7 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Speciellt i november var den ekonomiska tillväxten snabb bland annat tack vare en god skörd och goda resultat inom gruvindustrin. Forskningsavdelningen för ekonomier på uppgång vid Finlands bank Bofit skriver i en översikt att den ryska ekonomin mot slutet av fjolåret visade tecken på överhettning.
Arbetslöshetsprocenten var rekordlåg, bara 4,3 procent. Att det varit svårt att få tag på arbetskraft vittnar de företag som deltagit Finsk-ryska handelskammarens undersökning också. Coronapandemin, rubelns kurs och den politiska situationen är fortfarande företagens största problem enligt handelskammarens barometer. Men möjligheterna att få tag på personal har enligt företagen blivit ett allt större problem.
I år och nästa år väntar man sig att tillväxten mattas av. Det finns många osäkerhetsmoment förknippade med den ekonomiska utvecklingen. Coronapandemin är ett, inflationen som försvagar köpkraften ett annat. Bofit nämner också den geopolitiska osäkerheten.
På sikt hämmar också den demografiska utvecklingen med en snabbt åldrande befolkning tillväxten. Dessutom lider ekonomin av en brist på investeringar och en produktivitet som i en internationell jämförelse är låg.

Tillväxten mattas av

Rysslands bruttonationalprodukt ökade med 4,7 procent under perioden januari-november i fjol jämfört med 2020, visar preliminära siffror från det ryska ekonomiministeriet.
Tillväxten väntas inte vara lika snabb i år och nästa år, i år väntas den ligga mellan 2 och 3 procent, nästa år mellan 1 och 2 procent.
Rysslands största problem just nu är inflationen som i december låg på över 8 procent.
Arbetslösheten är rekordlåg, omkring 4 procent.

ANDRA LÄSER