Vilket hyckleri av Akava!

En lärare i samhällslära skall hålla fem lektioner mer per vecka, eller närmare 200 mer på årsnivå, för att få samma grundlön i euro som modersmålsläraren.

Sture Fjäder är ordförande för Akava.
03.11.2018 05:45 UPPDATERAD 03.11.2018 20:36
Vilket otroligt hyckleri av Akava (HBL 31.10) att påstå sig hävda principen om "samma lön för samma arbete", när den egna medlemsorganisationen OAJ (lärarförbundet) konsekvent håller fast vid undervisningsskyldigheterna i vårt lands skolor! Åtminstone alla inom skolvärlden torde vara medvetna om hur lärarjobbet förändrats och arbetsbördan med annat än ren undervisning ökat de senaste decennierna, men ändå håller lärarfacket envist fast vid det urgamla systemet, enligt vilket en ämneslärares lön baserar sig på undervisningsämnet.
Det innebär att en lärare i till exempel samhällslära skall hålla fem lektioner (à 45 minuter) mer per vecka, eller närmare 200 mer på årsnivå, för att få samma grundlön i euro som modersmålsläraren (som har den lägsta undervisningsskyldigheten).
Lika lön för lika arbete-principen enligt Akava?

Sture Lindholm

Ekenäs

ANDRA LÄSER