HBL listar: Billigare taxi och extra barnbidrag till jul – så påverkar statsbudgeten plånboken

Regeringen har ett förslag till statsbudget för 2023. Den innehåller flera åtgärder som är tänkta att stöda köpkraften.

Finansminister Annika Saarikko (C) och hennes ministerkollegor presenterade en rekordstor budget på torsdagen. 
Fredrik Häggmanfredrik.haggman@hbl.fi
01.09.2022 16:47 UPPDATERAD 02.09.2022 12:39
Regeringens budgetproposition för 2023 är historiskt stor, med utgifter på 80,5 miljarder euro och ett underskott på 8,3 miljarder. En stor del av uppmärksamheten har riktats mot köpkraften, som naggas i kanterna av den höga inflationen. HBL listar de åtgärder som är tänkta att ge effekt i finländarnas plånböcker. 

Momsen på el sänks

Elen är rekorddyr och väntas bli ännu dyrare i vinter. Regeringens förslag innehåller flera åtgärder som stöder konsumenterna. 
För det första sänks mervärdesskatten på el från 24 procent till 10 under tidsperioden december-april. På Skattebetalarnas centralförbunds webbplats hittar man uträkningar på hur det påverkar elräkningen i praktiken, beroende på elpris och beräkning. 
Har man till exempel en månatlig förbrukning på 1 000 kilowattimmar och betalar 30 cent per kilowattimme sparar man 26 euro per månad på att momsen sjunker. 
Åtgärden beräknas sänka statens skatteintäkter med 209 miljoner euro. 

Direkt stöd till villaägare

Regeringen vill också dela ut två sorters stöd för att kompensera för de stigande elpriserna. Det första är ett tillfälligt skatteavdrag, som gäller i fyra månader. 
Regeringen säger att de exakta detaljerna inte är fastslagna ännu. Men flera medier skriver, med hänvisning till dokument som läckt ut tidigare, att stödet är tänkt för till personer med eluppvärmda egnahemshus. Enligt dessa uppgifter skulle avdraget uppgå till 60 procent av elkostnaderna, för den del som överstiger 500 euro men understiger 1 500 euro. 
Utöver detta förbereds ett tillfälligt elstöd för personer som inte kan utnyttja elavdraget till fullo. Även detta ska kunnas beviljas för upp till fyra månader. Regeringen har reserverat 300 miljoner euro för vardera åtgärd. 
De stigande energikostnaderna beaktas också i bostadsbidragen. Det sker genom en beräknad höjning på 57 procent av den så kallade uppvärmningsnormen, som anger hur stor den del av bidraget som utgörs av uppvärmning är. Det beräknas öka kostnaderna för bostadsbidraget med 6,3 miljoner euro. 

Billigare dagis och extra barnbidrag

Regeringen lägger också pengar på barnfamiljer. Bland annat ska dagvårdsavgifterna sänkas beständigt, vilket påverkar budgeten med totalt 70 miljoner euro.
I slutet av året kommer ett extra barnbidrag att delas ut. Det ska inte påverka utkomststödet, och väntas kosta 112 miljoner euro. Det betyder att till exempel en trebarnsfamilj får en julklapp på 333,51 euro av staten. Barnbidraget är skattefritt och inte bundet till inkomsten. 
Utöver detta föreslås arbetslöshetsbidragets barntillägg höjas med 20 procent och utkomststödet för personer under 18 år med 10 procent. Studiestödets vårdnadshavartillägg föreslås höjas med 10 euro och barnbidraget till ensamstående föräldrar med 5 euro, från och med 2023. Totalt reserveras 49 miljoner euro för dessa åtgärder. 

Billigare taxi och buss

Passagerartransporten blir också billigare. Regeringen föreslår att mervärdesskatten på transporter sänks till noll under månaderna januari-april 2023. Detta innefattar såväl taxi och inrikesflyg som buss och tåg. Förslaget skulle sänka skatteintäkterna med 52 miljoner euro. 
Det här betyder att till exempel priset på en kollektivbiljett för 2,8 euro sjunker till 2,65, och att en tågbiljett för 16,5 euro i stället kostar 15 euro. 
Dessutom föreslås en fortsättning på höjningen av avdraget för arbetspendling. Det ligger på 30 cent per kilometer 2023. 

Dyrare tobak

För rökarna blir det bara dyrare år för år. Nästa år stiger priset på en tobaksask med 0,5 cent och priset på rulltobak med 1,5 euro, vilket ger staten drygt 50 miljoner euro extra i kassan, enligt Skattebetalarnas centralförbund. 

Ingen sänkt inkomstskatt

Inför budgetbeskedet fördes diskussioner om en eventuell sänkning av inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare. Någon sådan fanns dock inte med i propositionen som regeringen presenterade. 
Däremot höjs dagpenningspremien, som är en del av sjukförsäkringspremien, med 0,2 procent. En person med en bruttolön på 3 671 euro betalar 30,8 procent i skatt, enligt Skattebetalarnas centralförbunds grova exempelkalkyl.

ANDRA LÄSER