Förslag: Åbo Akademi vill satsa på lärarutbildning i svenska Strängnäs

Strängnäs föreslås bli säte för Åbo Akademis nya lärarutbildning i Sverige.

Dekan Fritjof Sahlström säger att Uppsalaspåret inte är slopat men att man börjar med Strängnäs.
Våren 2021 meddelade Åbo Akademi att man tänker satsa på en ny lärarutbildning i Sverige. På torsdag tar akademins styrelse ställning till förslag om fortsatt planering av en lärarutbildning i Sverige.
Fakultetsrådet för pedagogik och välfärdsstudier har förberett ärendet. Förslaget till styrelsen är att Åbo Akademi ska satsa på Strängnäs med start hösten 2023 för 20 lärarstuderande, säger dekan Fritjof Sahlström.
Han har jobbat med att förverkliga satsningen, och tror och hoppas att det finns ett stöd för förslaget hos styrelsen.
– Vi har en modell som vi har gott förtroende för, säger han.
Rektor Mikael Lindfelt avböjer från att kommentera ärendet innan styrelsen har behandlat det.

Varför Strängnäs?

– Den största anledningen är att det finns ett jättestort intresse för att få en etablering för ett samarbete kring lärarutbildningen. Intresset materialiseras också i betydande ekonomiska resurser för att göra det möjligt.
Diskussionerna med Strängnäs har pågått sedan hösten.
Förra hösten gick akademin ut med att man förhandlar med Uppsala universitet kring lärarutbildningen i Sverige. Då lyfte akademin fram att ett samarbete med Uppsala universitet skulle "vara starkt forskningsinriktat med samverkan kring respektive universitets starka forskningsmiljöer, och även erbjuda ökad möjlighet till internationellt utbyte av både lärare och studenter."
Men de planerna är inte aktuella i dagsläget.
– Uppsalaspåret är inte slopat eller skippat, men vi ser hur vi kan komma i gång med samarbetspartner i Strängnäs, säger Sahlström.
Också antalet studieplatser har bantats ner från 40 till 20.
Noggrannare detaljer om ärendet vill Sahlström inte ge eftersom han först vill ge styrelsen en möjlighet att ta ställning till det aktuella förslaget innan man har en offentlig diskussion att förhålla sig till.
I dagsläget förhandlar Åbo Akademi med Strängnäs kommun och tätt samarbete med lokala friskolor och kommunala skolor. Kommunen är också beredd att satsa ekonomiskt, säger Sahlström.

ANDRA LÄSER