STTK:s Palola vill ha mera publicitet om skatterna

Tjänstemannacentralen STTK:s ordförande Antti Palola stöder en större publicitet om skatteuppgifter i medierna, skriver Keskisuomalainen.

STTK:s ordförande Antti Palola.
Palola säger till Keskisuomalainen att en publicering av alla finländares skatteuppgifter oberoende av inkomstgräns skulle öka transparensen i lönedebatten.
En enkät som STTK har gjort visar att nästan 60 procent av finländarna är beredda att slopa begränsningarna för att främja jämlikheten. Palola konstaterar att en större offentlighet inte direkt avskaffar löneklyftan mellan män och kvinnor. Men med hjälp av offentligheten kan man dock få till stånd en attitydförändring. Palola säger att det fortfarande är tabu att diskutera löner i Finland.
ANDRA LÄSER