Valhörna: En välskött skog är den bästa kolsänkan

24.03.2023 16:23
EU-kommissionen föreslår en bindande återställandeförordning för medlemsländerna. Beslutanderätten om skogarna måste hållas i Finland.
Enligt förordningen bör i värsta fall 25 procent av Finlands yta återställas till sitt naturliga tillstånd på 1950-talsnivå. Effekterna på jord- och skogsbruket skulle vara skadliga. Förordningen gjordes på de stora europeiska ländernas villkor, de avverkade sina skogar för länge sedan. Vi centerpartister kan inte godkänna restaureringsdekretet med de villkor som nu föreslås.
För Centern handlar frågan om att försvara den privata äganderätten. Inom naturvården ska fokus ligga på frivillighet, uppmuntran och samarbete. Centern vill också värna om den biologiska mångfalden. Metso-programmet har gett goda resultat.
Katri Heinmurto, Centern, Nyland

ANDRA LÄSER