Ansiktsskydd behövs fortfarande

Den nu förhärskande deltavarianten är dubbelt så smittsam som det ursprungliga Sars-Cov-2-viruset.

Fullt vaccinerade är en tredjedel så smittsamma som icke-vaccinerade. Det betyder att de vaccinerade numera ändå smittar två tredjedelar så mycket som det ursprungliga viruset, som spred sig som en löpeld runt världen.

Alla dubbelt vaccinerade blir inte immuna mot coronan, utan bara cirka 80 procent. Lyckligtvis insjuknar vaccinerade ändå oftast inte i en svår covid-19.

Även för fullt vaccinerade är det skäl att i fortsättningen skydda sig mot coronan med de vedertagna metoderna, där det är motiverat. Man bör minnas att vi utandas 5-200 gånger flera eventuellt coronavirusinnehållande, smittsamma aerosoler då vi pratar än då vi enbart andas.

Alexander van Assendelft,

lungläkare, Kotka

ANDRA LÄSER