Värmeböljan har gjort grusvägarna svåra att underhålla

Långa värmeböljor gör att även grusvägarna blir torra. På sommaren är dammbildning ett vanligt problem, enligt Trafikledsverket. Förutom dammet leder torkan även till att gropar i vägen inte kan åtgärdas.

Grusvägarna i södra Finlands lider av torka.
SPT
30.07.2021 13:28
Enligt Trafikledsverket för långvarig torka med sig utmaningar för vägunderhållsentreprenörerna eftersom det är svårt att hitta metoder som lindrar dammet. Traditionellt har man bland annat använt saltlösningar för att minska på mängden damm.
Dammbildning kan också lindras genom att bearbeta vägen med saltlösning.
Nu kan grusvägarnas ytor dock ha torkat så mycket att det blir problematiskt att bearbeta dem, ibland kan ytan till och med stöta bort vattnet. På grund av det blir saltlösningarna nu ineffektiva.
För att till exempel jämna ut grusvägar kan vägytan luckras upp ända ner till bottnen av groparna. Att luckra upp en torr, hård grusväg orsakar dock ännu mer damm.
"Det skulle gå åt mycket vatten om man skulle bevattna grusvägarna för att mjuka upp vägytan inför bearbetningen. Därför skulle det behöva regna under en längre tid än vad det har gjort nu. Men senast i augusti borde daggen börja underlätta situationen", skriver Jarkko Pirinen, sakkunnig inom underhåll av landsvägar vid Trafikledsverket i ett pressmeddelande.
I södra Finland finns det nästan 10 000 kilometer grusväg som är svår att hålla i gott skick på grund av torkan.

ANDRA LÄSER