Östra kustbanan är det bästa alternativet för Finland

Den östra kustbanan är det bästa alternativet när Finland nu utreder en tågförbindelse österut. Den förbinder huvudstadsregionen med öst via Borgå, Lovisa och Kotka.

Kommunikationsministeriet utreder för närvarande de olika alternativen för en tågförbindelse från Helsingfors österut. Bland alternativen måste tågförbindelsens effekter beaktas så omfattande och mångsidigt som möjligt.
Den östra kustbanan är för Finland det bästa alternativet. Den förbinder huvudstadsregionen med öst via Borgå, Lovisa och Kotka. I och med den östra kustbanan blir den sydliga Kymmenedalen, Borgå och Lovisa en del av huvudstadsregionens pendlingsområde. Östra kustbanan är den enda tågförbindelsen som medför ny arbetskraft i betydande volym, uppskattningsvis till och med 200 000 människor, vilka samtidigt bjuds på havsnära boende med en miljövänlig arbetsresa.
Med anledning av östra kustbanan förkortas resetiden mellan Helsingfors och Kotka avsevärt till under en timme och från huvudstaden kommer man fram även till metropolen St. Petersburg på under två och en halv timme. Resetider till och från Södra och Norra Savolax förkortar man bäst med att förbättra den nuvarande banan.
Östra kustbanan är av de ifrågavarande alternativen den enda som är helt ny. Den är också den rakaste, snabbaste och logistiskt effektivaste förbindelsen att transportera både människor och varor österut, till kusten, Södra och Norra Karelen samt Ryssland. Därmed är den det bästa alternativet att uppfylla såväl näringslivets som turismens krav.
Östra kustbanan förbinder både hamnen HaminaKotka som är Finlands största exporthamn och Lovisa Hamn, som huvudsakligen ägs av Helsingfors Hamn Ab med industrierna i sydöstra Finland, huvudstadsregionen och Nordsjö-Hamn.
Östra kustbanan skapar nytt, är en snabb och internationell tågförbindelse – framtidens tågbana som främjar tillväxt och ger den största nyttan per investerad euro.

Esa Sirviö, Kotka stadsdirektör

Jan D. Oker-Blom, Lovisa stadsdirektör

ANDRA LÄSER