Drumsö bro byggs om: ”Tänk lite längre än den egna bilen”

Fotgängare och cyklister ska få mera utrymme på Drumsö bro. Bilisterna rasar.

Lina Laurent är en av Drumsöborna som välkomnar ytterligare en minskning av biltrafiken på Drumsö bro. – Fast sällan är här livligt ändå, säger hon.
18.10.2018 06:53
En av infartsvägarna till Helsingfors stöps om. Revolutionen handlar om en körfil som tas bort samtidigt som alla andra ska få mera utrymme. Enligt mätningar som Helsingfors stad gjort finns det utrymme för de föreslagna ändringarna också om stadsdelen Drumsö växer och motståndet ökar.
Tuggmotståndet är rejält då den lokala boendeföreningen Drumsösällskapet startat en namninsamling för att trygga biltrafiken på bron. På onsdag förmiddag hade 1 602 personer valt att tycka till emot förändringar.
De senaste 17 åren har fordonstrafiken på bron minskat med 46 procent samtidigt som invånarmängden på Drumsö ökat med 30 procent, enligt förslaget till ny trafikplan.
Drumsö bro byggs om i samband med att den renoveras nästa år. Trafikplanen som föreslås följer de riktlinjer om en miljövänlig världsstad som politikerna i Helsingforsfullmäktige bestämt att ska gälla.

Tänk på andra

Frilansjournalisten Lina Laurent och hennes familj med man och två barn är bland dem som använder Drumsö bro nästan dagligen. Som hon ser det representerar boendeföreningen inte alls alla invånare.
– Jag tycker att det är lite märkligt med ett så klart ställningstagande för bilarna, säger hon.
– Kanske läge att också tänka lite längre än den egna bilen? Detta inte minst med tanke på den nyligen publicerade internationella klimatrapporten.
Enligt FN-organet IPCC:s utredning krävs snabba och omfattande åtgärder i hela världen för att mänskligheten ska ha en chans även i framtiden.
Lite längre bort på Drumsöbron, vid fiskespöet, är Signe och Heikki Sirniö ungefär lika förvånade som Lina Laurent. Här har de fångat firren i snart 30 år och nu ska bron byggas om. Det här är den enda bron i Helsingfors där fiske är officiellt tillåtet.
– Bygg bara, inte stör det oss, säger de och visar upp en stor hink som innehåller en bra början på många fina middagar.
Det visar sig att den föreslagna trafikplanen är bekant för paret Sirniö.
– Vi har kommit hit en lång tid och inte har jag just känt av en ökad biltrafik. Närmast är det tvärtom, säger Heikki.
Helsingforsborna Heikki och Signe Sirniö har fiskat på bron i 30 år. Också de välkomnar ombyggnaden som ”inte stör dem”.

Framtiden är svår

Enligt den namninsamling som Drumsösällskapet startat betyder slopandet av en körfil katastrof.
– Fordonstrafiken kan grötas totalt på bron, på Drumsövägen och i anslutande korsningar. Trafikolyckor på Västerleden eller Björkholmen mångdubblar mängden bilar på Drumsöbron. Som sämst står trafiken helt stilla och räddningsfordon kan inte nå fram till en ö som redan bebos av 24 000 människor, enligt namninsamlingen på nätet, ”Turvataan sujuva liikenne Lauttasaaressa”.

Detta handlar det om

Helsingfors stad utarbetar en trafikplan som gäller Drumsövägen på sträckan mellan Sjöallén och Drumsö bro samt Porkalagatan på sträckan mellan Drumsö bro och Tallbergsgatan.
Trafikplanen anknyter till den planerade ombyggnaden av Drumsö bro och till ändringarna i trafikarrangemangen på bron, som kan genomföras i samband med ombyggnaden.
I planutkastet föreslås att cykelfilerna i planeringsområdet görs enkelriktade och att cykel- och gångtrafiken helt avskiljs från varandra.
Flyttningen av cykeltrafiken till den motsatta sidan av gatan underlättas till exempel i underfarten i östra änden av bron. Samtidigt justerar man även fil- och hållplatsarrangemangen på körbanan samt ökar antalet kundparkeringsplatser och trädplanteringar.
Trafikplanerna kan omarbetas utifrån responsen som invånarna ger. Planerna finns för påseende på Drumsö bibliotek till den 23 oktober.
Planen lämnas till stadsmiljönämnden för beslutsfattande under november.
Källa: Helsingfors stad

ANDRA LÄSER