Både fantastisk dikt och små pedagogiska stycken i Henrika Ringboms nya bok

I sina bästa stunder tillhör Henrika Ringbom våra främsta författare av förlustens och tröstens poesi, konstaterar recensenten.

Henrika Ringbom återkommer i bok efter bok till ett antal motivkretsar, varav tre av de mest framträdande är drömmar, Japan samt närstående som insjuknar och dör.
Om en röst inte hörs av någon, finns den då? Tagen på orden är frågan nästan lika trivial som frågan om trädet som faller i skogen, men frågeställningen blir betydligt intressantare när det kommer till existensen av konstverk och det som kallas röst i litteratur. På detta spår inleder Henrika Ringbom sin nya diktsamling En röst finns bara när någon hör den (Förlaget M).

ANDRA LÄSER