Babyboom på sjukhusen i Nyland i fjol – men utvecklingen vänder nedåt i vår

Förlossningarna ökade med nästan 10 procent på sjukhusen i Nyland i fjol jämfört med året innan. Men redan i år verkar den gynnsamma nativitetsutvecklingen vända nedåt.

Det föddes 1 800 fler barn på sjukhusen i Nyland i fjol än året innan.

Den som är oroad över fruktsamheten i Finland har fått flera goda nyheter det senaste året. Fruktsamheten har under pandemin ökat från historiskt låga nivåer under 2010-talet – tvärtemot utvecklingen i flera andra länder.

Trenden märks också inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. I fjol var förlossningarna 9,6 procent fler än året innan. Vid HUS sköts förlossningarna vid Kvinnokliniken i Helsingfors och vid sjukhusen i Esbo, Hyvinge och Lojo.

På sjukhusen föddes sammanlagt 17 606 spädbarn, vid 17 269 förlossningar.

Flest barn föddes på Kvinnokliniken, 9 473, medan Esbo sjukhus är följande i storleksordning med 4 559. I Hyvinge föddes 2 170 barn och i Lojo 1 405.

Det föddes 232 tvillingpar. Fem gånger föddes det trillingar.

En femtedel av alla förlossningar inom sjukvårdsdistriktet var kejsarsnitt.

I synnerhet ökade förlossningarna på Hyvinge och Lojo sjukhus, och där genomfördes också under sommaren och i början av hösten kejsarsnitt som var planerade att göras på Kvinnokliniken. HBL har tidigare skrivit om rusning på förlossningsavdelningarna vid Kvinnokliniken och i Esbo på sommaren.

Men det verkar som om brådskan, och den gynnsamma utvecklingen sett till nativiteten, mattas av under våren.

Seppo Heinonen, som är direktör för HUS kvinnosjukdomar och förlossningar, säger i ett pressmeddelande att förlossningarna sett till beräknade tider återgår till nivån innan pandemin. Det här efter att nativiteten har ökat sedan det första pandemiåret 2020.

Han tillägger att det är svårt att förutse i vilken riktning och i hur hög grad samhälleliga fenomen påverkar nativiteten.

Läs också: Positiv vändning: Nativiteten ökar efter tio år av nedgång

Läs också: Befolkningsrapport: "Vi står vid ett historiskt vägskäl"

ANDRA LÄSER