3 miljoner i coronastöd till kulturen i Helsingfors

Helsingfors stad stöder konst- och kultursektorn med extramiljoner under coronaepidemin.

Helsingfors stads kultur- och bibliotekssektion fattade i torsdags beslut om att bevilja 3 miljoner euro i tilläggsbidrag till det självfinansierade fria kulturfältet som faller utanför statsandelssystemet.
Pengarna beviljas för verksamhetsåren 2020–2021 och ska användas till att upprätthålla kulturverksamheten och anpassa den till de rådande restriktionerna och publikbortfallet. Ansökningstiden inleds omedelbart och pengarna beviljas i november.
Registrerade samfund som föreningar, företag, stiftelser, andelslag och aktiebolag kan ansöka om understödet. Det är inte avsett för privatpersoner, enskilda konstnärer eller oregistrerade arbetsgrupper. Inte heller omfattas läroanstalter eller aktörer som ägs av Helsingfors stad eller som hör till stadskoncernen av stödet.
Pengarna kommer att fördelas så att de tilldelas sökande som inte redan fått betydande bidrag med anledning av coronakrisen.
– Konst och kultur är en central del av helsingforsarnas liv. Majoriteten av Finlands professionella konstnärer bor och arbetar i Helsingfors och så vill vi fortfarande ha det i framtiden, kommenterar Helsingfors stads kulturdirektör Mari Männistö beslutet på Helsingfors stads webbplats.
Redan i våras beviljade Helsingfors stad på grund av coronakrisen extrastöd till kultur-, motions- och ungdomsverksamheten.

ANDRA LÄSER