Ledare: Att tiga är att samtycka – Centern måste reagera på Kärnäs sameretorik

Det är allvarligt om Centern och dess riksdagsgrupp låter bli att behandla riksdagsledamoten Mikko Kärnäs hatiska uttalanden om samer. Det vore viktigt, trots att de värsta påhoppen är gamla. Det är lätt att fördöma hatretorik och rasism långt borta men allra viktigast att vara lyhörd för det som sker nära. Om Centern fortsätter tiga är det att samtycka, och att visa feghet inför riksdagsvalet.

Många samer har följt med diskussionen om sametingslagen i riksdagen. Här är deltagare i ett seminarium som Centerns riksdagsgrupp ordnade samma morgon som remissdebatten om sametingslagen fördes i plenum 17.11.2022.
LedareSusanna Ginmansusanna.ginman@hbl.fi
26.11.2022 10:30
I samband med debatten om sametingslagen, som behandlas i riksdagen, kom det fram att för ungefär 10 år sedan skrev Centerns ledamot Mikko Kärnä mycket nedsättande och hatiska texter om samer i en blogg som inte längre finns. Kärnä förnekade först men erkände sedan att han hade skrivit en del texter.
Ytterligare någon dag senare sa Mikko Kärnä till nyhetsbyrån STT att han står bakom texter om att Samerådet – en gemensam organisation för sameorganisationer i Finland, Sverige, Norge och Ryssland – är rasistiskt och etnocentriskt, att samer är arroganta och att koltsamerna inte är ett finländskt urfolk. Han tillade att han anser att hans uttalanden inte är rasistiska och att han enbart talar sanning.
Även om Kärnä inte i riksdagsdebatten har uttalat sig direkt rasistiskt så har han inte heller varit särskilt konstruktiv.
Mikko Kärnä är en omstridd riksdagsledamot från Lappland. Han blev ursprungligen riksdagsledamot från suppleantplats 2015, då Paavo Väyrynen blev Europaparlamentariker. Kärnäs retorik är provokativ och ryckig, han skickar otaliga pressmeddelanden och vill framför allt ha uppmärksamhet. 
I oktober dömdes Kärnä till böter för ärekränkning av professor Tuomas Ojanen. Kärnä påstod att Ojanen skulle ha skrivit De Grönas avvikande åsikt till ett beslut i riksdagens grundlagsutskott, som gällde om utrikesminister Pekka Haavisto (De Gröna) hade brutit mot ministeransvarighetslagen. 
Domen har ännu inte vunnit laga kraft och Kärnä har meddelat att han kommer att överklaga.
Debatten om samerna, deras status som urfolk och de rättigheter Förenta nationerna ger urfolk har lett till en ny våg av hatretorik och hot riktat mot samer och sameaktivister. Det förekommer dessvärre även direkta hot om våld. Det är tyvärr inget nytt och många har utsatts länge. Till dem hör till exempel Petra Laiti, tidigare kolumnist i HBL, som leder det samiska ungdomsförbundet.
Men att hoten nu har blivit fler visar hur osaklig kritik, och tyvärr också direkt desinformation, får konkreta följder som drabbar enskilda personer. Minoriteter är särskilt utsatta. Det säger universitetslektorn Tapio Nykänen vid Lapplands universitet till Yle. Han har forskat i samernas historia och påpekar att det ofta finns sociala hinder för att skälla på minoriteter, men att det inte tycks gälla just samer.
Andra forskare tycker det är bra att en del beslutsfattares underliggande attityder nu framträder tydligt. Det gör diskussionen tydligare.
I Lappland råder en uppfattning om och en rädsla för att bättre självbestämmanderätt och rättigheter för urfolket samerna skulle drabba icke-samer i Lappland. Enligt jurister finns det ingen grund för den rädslan. Sametinget kommer inte att få vetorätt i frågor om markplanering, turism eller gruvor i Lappland, även om rådet enligt lagförslaget ska höras i ett tidigare skede än i dag då hörandet ofta är mer pro forma.
Men det är ett sorgligt faktum att rädslan i Lappland kan utnyttjas på olika sätt, även politiskt och inför val. Det är en förklaring till att många riksdagsledamöter från Lappland är negativt inställda till förslaget till sametingslag. Det gäller Centerns, Samlingspartiets och Sannfinländarnas ledamöter men uppenbarligen även SDP:s och Vänsterförbundets, trots att de två ledamöterna har hållit lägre profil åtminstone i den nationella debatten.
Därför vore det viktigt att Centern vågar granska Mikko Kärnäs retorik och även sina egna bevekelsegrunder. Om partiet eller dess riksdagsgrupp låter bli att göra det innebär det att de godkänner Kärnäs utfall och hans språkbruk. Det skulle vara beklämmande med tanke på att Centern historiskt sett är ett folkrörelseparti som har en tradition att värna om även samhällets svaga och utsatta.
Det finns ett motsvarande fall i SDP. När SDP:s Hussein al-Taee hade valts in i riksdagen 2019 kom det fram att han hade skrivit rasistiskt och nedsättande om somalier, judar och homosexuella på Facebook och Twitter flera år tidigare. al-Taee bad om ursäkt för sina tidigare texter och för att han inte hade varit öppen med hur han hade tänkt tidigare. 
Frågan behandlades inom SDP och partisekreteraren Antton Rönnholm sa att ursäkten och avståndstagandet var viktiga liksom även att partiet och al-Taee hade samma bild av vad som hade hänt. Rönnholm betonade också att al-Taees tidigare skriverier inte motsvarande SDP:s uppfattning om människovärdet.
Om Kärna hade varit sannfinländsk riksdagsledamot hade kraven på att partiet markerar avstånd till hans tidigare tankar varit högljudda. Om Centern inte klarar av att ta sitt ansvar är det illavarslande.

ANDRA LÄSER