Åbodonator med rötter i Lovisa

Man har visserligen kunnat fördela en stadigt växande kaka på olika projekt i Åbo som kan sägas motsvara C.G. Eschners intentioner, men det ultimata målet, ett sjukhus för stadens fattiga, är fortfarande obyggt.

På bokpärmen det enda porträtt som finns av C.G. Eschner, en oljemålning av Anna Augusta Granberg. Foto: Thomas Rosenberg.
För en tid sedan kunde man i en notis (HBL 27.6) läsa om att Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet donerat en miljon euro till Åbo Akademi, för en ny professur i gerontologisk vård. Inte alla dagar det inrättas nya professurer, och dessutom med privata medel. Men vad är det för en stiftelse?
ANDRA LÄSER