Esbo bygger idrottshall och gymnasium i Mattby

Stadsstyrelsen i Esbo ger grönt ljus för byggandet av Mattby idrottshall med plats för det finskspråkiga gymnasiet Matinkylän lukio.

Idrottshallen och gymnasiet kommer att byggas i närheten av metrostationen.
Det här betyder att byggprojektet kan påbörjas omgående, så att Esbo stad knyter entreprenörer till projektet. Det finns budgeterat 41,5 miljoner euro för bygget i stadens investeringsplan.
Målsättningen är att byggandet kan börjas redan nu i oktober, så att idrottshallen och gymnasiet står klara i slutet av 2023 och kan tas i användning i januari 2024. Det nya gymnasiet ska få studieplatser för 868 studerande. Platserna fylls en årskurs åt gången.
Den kombinerade idrottshallen och gymnasiet placeras i Tunnparken i närheten av Mattby metrostation. Just nu pågår byggarbetet med Mattby simhall på tomten intill.

ANDRA LÄSER