MV-lehtirättegången: Tätt samarbete mellan Janitskin och Bäckman

Forskaren Johan Bäckman är upphovsman till en lång rad artiklar som har publicerats av nättidningen MV-lehti. Det visade torsdagens rättegång mot tidningens grundare Ilja Janitskin, forskaren Johan Bäckman och MV-lehtis medarbetare Asta Tuominen.

Johan Bäckman tog rättegången i Helsingfors tingsrätt med ro. Han hånflinade i flera omgångar då åklagaren prickade honom för olaga förföljelse.
SPT-Mikael Sjövall
14.06.2018 18:25 UPPDATERAD 14.06.2018 18:34
Ilja Janitskin är åtalad för grov ärekränkning på grund av MV-lehtis artiklar om den tidigare Yle-journalisten Jessikka Aro. Utöver detta ställs Janitskin till svars för MV-lehtis antisemitiska och rasistiska skriverier, vilket har föranlett ett åtal för hets mot folkgrupp. Johan Bäckman är åtalad för olaga hot och förföljelse av Jessikka Aro.
– Bäckman står bakom många av de artiklar som har skrivits om min huvudman Jessikka Aro. Det visar det material som har hittats i hans dator i samband med en husrannsakan, sade Aros advokat Martina Kronström.
Torsdagens genomgång och åklagarens bevisföring visade att Bäckman bland annat har skrivit utkast till artiklar och bett Ilja Janitskin publicera dem på MV-lehtis sajt. Bäckman har också beställt material som sedan har använts som underlag för MV-lehtis artiklar och smutskastningskampanjer. En del av de nidbilder, bildmanipulationer och illustrationer på Jessikka Aro som har publicerats av MV-lehti hittades likaså i Bäckmans dator.

Anonyma skribenter

Janitskins och Bäckmans försvar gjorde sitt bästa för att bortförklara de 27 artiklar som ligger som grund för åtalen i ett massivt förundersökningsmaterial som överstiger 4 000 sidor. Janitskin medger upphovet till fem signerade artiklar, men anser sig inte bära ansvaret för de resterande 22 artiklarna som åklagaren Juha-Mikko Hämäläinen har lyft fram som bevismaterial för grov ärekränkning. Janitskins försvarsadvokat Anu Koivus standardreplik löd: Janitskin har inte signerat den artikeln.
Till MV-lehtis taktik hör att tidningens skribenter gömmer sig bakom korthuggna pseudonymer såsom T1, T2 och T3 för att skyla över det upphovsrättsliga, juridiska och journalistiska ansvaret för sina skriverier.
– Journalister har rätt att provocera och överdriva, urskuldade sig Anu Koivu då Janitskin prickades för att gå ut med osanning i egenskap av ansvarig utgivare.
Åklagaren framhävde att en stor del av artiklarna har fått enorm spridning på nätet då många texter har haft tiotusentals läsare. Tack vare effektiv sökordsmarknadsföring är artiklarna också lätta att hitta på Google.
På torsdagen hördes journalisten Jessikka Aro av såväl åklagaren som samtliga advokater. Hur blev Johan Bäckman en del av ditt liv? frågade Aros advokat Martina Kronström.
Den intrikata frågan väckte känslor. Då Aros röst stockade sig medan hon snyftade bakom skärmen i rättssalen satt en del av Janitskins anhängare och log försmädligt i publiken. En del av dem jublade triumferande över Aros tårar på sociala medier med bland andra Janitskins tidigare kampanjchef och högra hand, Tiina Keskimäki som rapportör.

Beröm och hotelser

– Jag förhöll mig först skeptiskt till Bäckmans skriverier, men med tiden överskuggade hans lögner en allt större del av mitt liv. Jag ringde honom och frågade varför han gör det här och varför han förföljer mig. Han svarade att det handlar om politik, berättade Aro.
Enligt Aro har Bäckman försökt skrämma henne till tystnad genom upprepade trakasserier och smutskastande artiklar som han har skrivit för MV-lehti.
– Bäckman är skicklig på att manipulera. Han kunde först berömma mig för att sedan i nästa andetag ta till hotelser. Syftet med hans inviter var att påverka Yles rapportering om Ryssland. Ibland föreslog Bäckman att han inte skriver något om mig i sociala medier på några månader ifall jag går med på att träffa honom på tumanhand. Jag gick inte med på dessa inviter, sade Aro.
Av torsdagens förhör framgick bland annat att Bäckman hade bjudit Aro till Krimhalvön för att hon skulle kunna korrigera sin uppfattning om Rysslands närvaro i den forna ukrainska enklaven. En absurd ingrediens i Bäckmans utstuderade trakasserier var försändelsen av en gipskopia på den sovjetiska bronssoldatstatyn i Tallinn, som han lät skicka till Aros arbetsplats.
– Bäckman kunde bombardera mig med flera nedvärderande meddelanden efter varandra på Twitter. Som om han hade upprätthållit en mind blog, berättade Aro.
Varför tror du att MV-lehti och Bäckman har sysslat med det här? frågade Kronström.
– MV-lehti har försökt undergräva allmänhetens förtroende för mig som journalist. De har också försökt skrämma mig så att jag skulle undvika journalistiskt arbete om det ryska propagandakriget och Rysslands trollfabriker. Det har handlat om systematisk demonisering, svarade Aro.

ANDRA LÄSER