Ingrid Lindberg i Köpenhamn vill använda Mobilepay med sina finländska vänner – därför går det fortfarande inte

Finlandssvenska Ingrid Lindberg som bor i Köpenhamn kan inte skicka pengar till sina finländska vänner via Mobilepay, trots att de använder samma app. Att få mobilplånböcker att fungera över landsgränserna går trögt.

Ingrid Lindberg i Köpenhamn använder ofta Mobilepay, men kan inte betala pengar till sina finländska vänner, trots att de använder samma app.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
02.10.2022 05:01
I flera år har mobilanvändare snabbt och enkelt skickat pengar till varandra via appar som Mobilepay, Pivo och Siirto. I flera år har det också funnits planer på att skapa gemensamma standarder för att skicka och ta emot pengar även över landsgränserna. Men utvecklingen går trögt.
Till exempel är appen Mobilepay, som utvecklats av Danske Bank, populär både i Finland och Danmark. Men en finländsk och en dansk Mobilepay-användare kan inte skicka pengar till varandra.
Det här har 19-åriga Ingrid Lindberg erfarenhet av. För fyra år sedan flyttade hennes familj från Helsingfors till Köpenhamn. Hon har många vänner både i Danmark och Finland.
– Jag använder ofta Mobilepay, men kan skicka pengar bara till danska Mobilepay-användare. Många gånger skulle jag ha behövt använda appen med mina finländska kompisar, till exempel när jag har besökt Finland eller när de hälsat på i Köpenhamn.
En vanlig situation, säger hon, är restaurangbesök eller liknande sammanhang när man köper någonting tillsammans.
– Med mina danska vänner brukar vi göra så att en av oss betalar, och sedan skickar vi andra pengar till den personen via mobilen. Men med mina finländska vänner måste vi använda kontanter eller så får var och en betala för sig.
Ingrid Lindberg säger att hon normalt nästan aldrig använder kontanter, eftersom hon är så van med Mobilepay. Och att skicka pengar på traditionellt sätt via banken är betydligt krångligare och det kan ett par dagar innan pengarna är framme.

Flera försök

För tre år sedan skrev HBL om European Mobile Payment Systems Association, EMPSA, ett europeiskt samarbete kring mobilbetalningar som skulle göra det möjligt att via mobilen skicka pengar också över landsgränserna.
I EMPSA-samarbetet ingår bland annat Mobilepay från Finland, svenska Swish och dessutom en lång rad andra europeiska betalningsplattformar. Ett par andra motsvarande initiativ har också lanserats, men några genomgripande framsteg har ännu inte gjorts.
Det betyder inte att planerna har skrinlagts, försäkrar Perttu Kröger, landschef för Mobilepay i Finland.
– EMPSA-projektet framskrider fortfarande och vi på Mobilepay anser att det är mycket viktigt att bygga upp kompatibilitet kring internationella mobilbetalningar. Men vi ska minnas att projekt som EMPSA är väldigt omfattande, där många företag inklusive banker och uppstartsföretag från flera länder är med.

OP lämnade samarbete

I fjol somras meddelade Mobilepay, OP-gruppens Pivo och den dominerande norska mobilplånboken Vipps att man bildar ett gemensamt bolag med målet att göra plattformarna kompatibla med varandra.
Härom veckan meddelade OP-gruppen att man drar sig ur projektet. Orsaken är att EU-kommissionen uttryckt oro över att Mobilepay och Pivo tillsammans har en alltför dominerande marknadsposition i Finland.
Perttu Kröger betecknar den här vändningen som ett bakslag, men säger att Mobilepay och Vipps jobbar vidare enligt planerna.
– Vi respekterar kommissionens oro, men vårt mål att skapa en gränsöverskridande mobil betalningsplånbok har inte förändrats.
Tillsammans har Mobilepay och Vipps nästan 11 miljoner personanvändare. Det fusionerade företagets namn blir Vipps Mobilepay och huvudkontoret placeras i Oslo.

”Aktiv dialog med Swish”

I Sverige har tjänsten Swish varit dominerande i många år. Till skillnad från Finland, där olika banker haft sina egna mobilplånböcker, gick en rad banker i Sverige i ett tidigt skede samman kring en gemensam plattform.
På bolaget bakom Swish vill man inte kommentera HBL:s fråga om det finns några planer på att finländska mobilplånboksanvändare och Swish-användare ska kunna skicka pengar till varandra.
Perttu Kröger säger för sin del att man på Mobilepay för aktiva diskussioner med Swish inom ramen för EMPSA-projektet.

Så här fungerar det

För att skicka pengar till andra privatpersoner via mobilen behövs en app för ändamålet. Appen kopplas till användarens betalkort. Pengar kan sedan skickas till en person som använder samma app. Mottagaren identifieras enbart med hjälp av sitt telefonnummer, något bankkontonummer behövs inte. Pengarna är genast framme på mottagarens konto.
Vanliga appar för person-till-person-betalningar i Finland är Mobilepay, Pivo och Siirto. Mobilepay har utvecklats av Danske Bank, Pivo av OP, och Siirto av Nordea, men man behöver inte vara kund i dessa banker för att använda apparna. De kan kopplas till alla bankers betalkort, förutom Siirto där alternativen är färre.
Med Mobilepay och Pivo kan man också betala i butiken genom att koppla upp mobilen till kassans betalterminal.
Källa: Vertaaensin.fi
Enligt Kröger har MobilePay redan för länge sedan identifierat folks behov av att skicka pengar till varandra också över landsgränserna. Att det fortfarande inte är möjligt ens mellan finländska och danska Mobilepay-kunder säger han beror på de tekniska lösningar man en gång byggde upp i respektive land.
– Huvudfokus nu är att få i gång det finsk-dansk-norska samarbetet med Vipps, men vi kan inte ge någon exakt tidtabell för när penningtransaktioner över landsgränserna blir möjliga.

Varför går det så trögt att få betalningar över landsgränserna att fungera?

– Det tekniska genomförandet är bara en del av helheten. För att skapa en standard måste man framför allt slå fast hur rollerna och ansvaret ska fördelas mellan dem som är med och bygger plattformen. Det handlar om en stor mängd juridiska överenskommelser.
Och ju fler som deltar, desto mer tid behövs, säger Kröger.
– I Europa finns cirka 40 lokala mobilplånboksoperatörer, som alla har sina behov och önskemål.

ANDRA LÄSER