Insändare: Bygg ny järnväg mellan Helsingfors och Kyrkslätt

01.02.2023 17:17
Leo Kolev frågar ”skall kustbanan med svart magi och häxkonster?” (HBL 25.1). Han har rätt i att tågen nu är långsamma, det tar cirka 1 timme 50 minuter från Helsingfors till Kuppis, som är ändstationen i Åbo för tillfället. Snabbare går det inte att köra tågen på grund av att banan är enkelspårig, och tågen kan mötas på vissa stationer som ligger på precis en halv timmes avstånd från varandra vilket är kravet för att kunna köra tåg med jämna intervaller på en timme.
Studerar man kustbanans hastighetsprofil kan tågen köra mellan Kyrkslätt och Åbo rätt fort, i flesta fall 160 km/h, vilket räcker till för att hålla tidtabellen. Problemen finns i helsingforsändan av banan. Där har utvecklingen stannat vid 1970-talet. På de 38 kilometrarna mellan Helsingfors och Kyrkslätt masar sig tågen fram i anspråkslösa max 120 km/h, de måste anpassa sin fart till de långsammare närtågen, samt bromsa in vid de många kurvorna samt vid stationer som har plankorsningar för fotgängare.
Om man vill få Åbotågen att gå fortare kunde man, i stället för entimmestågets sträckning Esbo-Lojo-Salo, bygga en alternativ genbana från Helsingfors centralstation till Kyrkslätt. Rakaste vägen, ungefär samma rutt som Västerleden, men under jorden ända till Esboviken och vidare ovan jord till Tolls i Kyrkslätt där den skulle ansluta sig till kustbanan. Restiden till Kyrkslätt skulle förkortas från 31 till cirka 13 minuter, om tågen fick köra minst 160 och inte behöver sakta in av andra orsaker. Längden på en sådan genbana skulle vara cirk 28 km varav 19 km under jord.
En ny dylik bana skulle naturligtvis kosta den också, men bara cirka två miljarder euro och inte 3,4 miljoner euro som entimmeståget kostar. Jag utgår från att banans ändstation i Helsingfors kunde placeras i anslutning till centralstationen men under jorden, i cirka 45 graders vinkel gentemot stationen, och att spåren skulle fortsätta norrut och stiga upp på marken vid Fågelsången så att tågen kunde fortsätta mot Böle och depån i Ilmala. Vid banan kunde man bygga en station till i Mattby, för att betjäna esbobor och ha anslutning till metron. Grundidén skulle vara att bara Åbotågen och eventuella regiontåg till Karis eller Hangö skulle köra längs genbanan, och närtrafiken skulle köra längs nuvarande kustbanan till Kyrkslätt.
Vad som ännu skulle följa av denna genbana är att den mycket omtalade stadsbanan mellan Alberga och Köklax, som redan planerats, men har inte ännu börjat byggas, skulle bli helt onödig! Eftersom fjärrtågen skulle flyttas bort från gamla kustbanan kan man öka på turtätheten för närtågen till rentav fem minuter, utan extra spår, och den omtvistade depån för stadsbanan i Bobäck kan också strykas ur planerna!
Alternativen för att få snabbare tågtrafik till Åbo och smidigare närtrafik mellan Helsingfors och Kyrkslätt är de här: entimmeståget plus stadsbana för 3,7 miljarder euro, eller genbana till Kyrkslätt för två miljarder euro. Tidsinbesparing för entimmeståget 30 minuter, för genbanan 18 minuter.
Rainer Silfverberg, Esbo

ANDRA LÄSER