5 000 fast för fortkörning på ett dygn

Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Under den dygnslånga hastighetsövervakningen påträffade polisen sammanlagt 5 159 förare som körde för fort. 3 850 av dessa åkte fast i den automatiska övervakningen och 1 309 i övervakningen som utfördes av polismän.

Enligt polisinspektör Timo Ajaste vid Polisstyrelsen är antalet förare som åkte fast i proportion till övervakningens omfattning ungefär detsamma som i motsvarande övervakningsoperation som utfördes för ett år sedan.

I samband med övervakningen påträffades dessutom 17 efterlysta och 26 andra brott konstaterades.

Övervakningen inleddes kl. 6 på onsdagen och avslutades i dag torsdag kl. 6. Övervakningen genomfördes samtidigt i över 20 europeiska länder. Målet med övervakningen och information om den är att förebygga trafikolyckor och få förarna att fästa uppmärksamhet vid körhastigheterna.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03