5 000 euro i skadestånd för förlorat pekfinger

Ett företag i Nykarleby ska betala 5 000 euro i skadestånd till en man som förlorade ett pekfinger i samband med en arbetsolycka. Mannens arbetsgivare dömdes till 30 dagsböter för arbetarskyddsbrott i Österbottens tingsrätt på tisdagen.

Olyckan inträffade i maj 2015 när arbetstagaren sågade glasfiber med en bordcirkel. För att skjuta fram arbetsstycket vid sågningen använde mannen ett skjutverktyg. Efter sågningen sköt mannen fram det färdiga stycket på arbetsbordet och då kom hans hand i kontakt med cirkelklingan. Följden var att mannens pekfinger amputerades.

Arbetarskyddsmyndigheten ansåg att arbetsgivaren inte hade utrett arbetets risker eller vidtagit nödvändiga åtgärder på ett adekvat sätt. Bland annat hade bordcirkeln inte utrustats med klyvkniv och klingskydd. Denna utrustning ska hindra dylika olyckor.

Österbottens tingsrätt ansåg att det hade varit tekniskt lätt för arbetsgivaren att åtgärda bristerna i bordcirkeln så att den hade uppfyllt arbetarskyddslagstiftningens krav. Enligt tingsrätten borde arbetsgivaren ha prioriterat arbetstagarnas säkerhet.

Tingsrätten hade viss förståelse för arbetsgivarens förklaring att han var alltför upptagen med att "rädda företaget" för att hinna tänka på allt. När olyckan inträffade hade arbetsgivaren ägt företaget i endast ett par månader.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning