Stora Enso bygger ut i Varkaus – men ännu mer i Sverige

Stora Enso redovisar ett gott resultat för fjolåret, men framhåller att pandemin och makroekonomiska faktorer fortsätter att skapa osäkerhet. Just nu är ändå kapaciteten hos alla divisioner fullbokad, uppger vd Annika Bresky.

Enligt Annika Bresky rider Stora Enso på globala megatrender.
I samband med publiceringen av sitt resultat för 2021 meddelar Stora Enso att företaget investerar 40 miljoner euro i ny teknik och i omstrukturering av sin produktionsanläggning för fluffmassa i svenska Skutskär i närheten av Gävle. Syftet med investeringen är att öka kostnadseffektiviteten och minska klimatavtrycket i produktionen.
Bolaget satsar också 23 miljoner euro på en utbyggnad i Varkaus.
Stora Enso redovisar en omsättning som ökade med drygt 26 procent i fjol jämfört med 2020. I fjolårets omsättning ingår för de två första kvartalen fortfarande bruken i Veitsiluoto och i svenska Kvarnsveden som bägge stängdes mot slutet av året.
Stora Ensos vd och koncernchef Annika Bresky skriver i bolagets börsmeddelande att man i framtiden ska fokusera mer på förpackningar, byggnadslösningar och innovationer inom biomaterial.
"Pandemin och det makroekonomiska klimatet i stort fortsätter att skapa osäkerhet. Jag tror på vår förmåga att fortsätta vara proaktiva och leverera resultat. Den starka efterfrågan vi såg under andra halvan av 2021 har fortsatt under första kvartalet och vi är fullbokade i alla divisioner. När vi ser framåt är prognosen att resultatet för helåret 2022 kommer att ligga ungefär i nivå med det för 2021", säger Bresky i börsmeddelandet.
Hon konstaterar att Stora Enso under några år förändrats från att i huvudsak vara ett pappersföretag, till att i stället producera förnybara produkter gjorda av trä. I och med förändringen är företaget mindre beroende av pappersbranschen som Bresky betecknar som strukturellt nedåtgående.

Hållbara förpackningar

Resultatet har enligt Annika Bresky gjorts möjligt tack vare strategiska åtgärder som styrkts av globala megatrender. Bolaget har utnyttjat sin strategiska positionering och storlek och redovisar sin genom tiderna hittills högsta operativa rörelsemarginal, en siffra som anger hur stor procent av omsättningen som blir kvar för att täcka bland annat skatter och generera vinst när kostnaderna betalats. Fjolårets operativa rörelsemarginal var drygt 15 procent.
Fjolårets redovisade rörelseresultat innehåller en positiv effekt från värderingen av skogar eller det företaget kallar för biologiska tillgångar.
I samband med presentationen av bokslutet meddelar Stora Enso också att bolaget ämnar öka satsningen på tillväxt inom hållbara förpackningar. Det innebär den nämnda investeringen på 23 miljoner euro i en utbyggnad av kapaciteten för wellpappråvara vid bruket i Varkaus. Dagens kapacitet ökar enligt planen med cirka tio procent.
Bolaget uppger också att konverteringen vid bruket i Uleåborg där man nu i stället för papper tillverkar wellpappråvara har gått bra.
Stora Enso nådde i oktober i fjol ett avtal med Pappersförbundet. Avtalet som trädde i kraft vid årsskiftet är treårigt.
Stora Ensos aktie steg med över 5 procent efter att årsrapporten publicerades på fredagen. Senare under dagen låg den mellan 1 och 2 procent på plus.

Stora Enso 2021

Bokslutet 2021 med siffrorna för 2020 i parentes.
Omsättningen var 2 719 miljoner euro (2 154).
Operativt rörelseresultat 426 (118) miljoner euro.
Föreslagen utdelning 0,55 euro per aktie.
Resultat per aktie 0,78 (0,30) euro.
Exklusive divisionen Forest ökade avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) till 20,4 procent (4,7 procent).
ANDRA LÄSER