Satsa i stället på smärtlindring

Jag är inte alls säker på att det under alla omständigheter skulle bli människans yttersta vilja som skulle gälla.

Finland brukar betecknas som ett kristet land, det bör betyda att man inte skall tillämpa eutanasi. Detta är också straffbart i dag och skall så förbli enligt min civiliserade uppfattning.
Men enligt ett spörsmål som riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP) riktat till regeringen och som 24 riksdagsledamöter undertecknat anser man att regeringen bör vidta åtgärder för att legalisera eutanasi. Jag är överraskad över att Wallin hör till pådrivarna. Jag undrar om han har sina partibröder och systrar med sig. Det återstår att se. Jag tänker inte här räkna upp alla orsaker till att jag är emot. Men en angelägen ståndpunkt är att livet är heligt och att människan inte själv skall avkorta det, vi har inte rätt till det. Det är också fel mot anhöriga.
Jag är inte alls säker på att det under alla omständigheter skulle bli människans yttersta vilja som skulle gälla. Det finns inte så fullständiga system att inte manipulation av expertis och andra människor eller indikatorer som vi i dag inte känner till skulle påverka den som valt eutanasi. Allt som görs med hjälp av socialteknologin är inte positivt för människan. Dessutom vet vi hur mycket fel det begås av den konventionella sjukvården som skulle kunna leda till att en patient i svaga ögonblick väljer dödshjälp.
I HBL säger också Wallin att det är ett alternativ för de som har hårda smärtor livet ut. Här kommer vi in på gränsdragningar som över huvud taget kommer att vara svåra för hela processen. Nya vårdmetoder kan komma från forskningen. Dessutom är det höljt i stort dunkel om sjukhusen i dag erbjuder den smärtlindring som står till förfogande. Enligt min uppfattning gör man inte det och jag kan verifiera påståendet.
Över huvud taget finns det inte belägg för att smärtlindring i vårt land står i centrum. I stället för att koncentrera sina resurser på eutanasi kunde Wallin ta sig an vilka luckor som existerar beträffande smärtlindringen. Jag känner till skrämmande resultat från Åbo universitets centralsjukhus som är beläget i hans område.
Respekten för livet är svagt på många håll i vår värld, fenomenet finns också här. Se till att det inte befästs.

Olof Öström

Brändö

ANDRA LÄSER