Så här har Finland förändrats på 100 år

1917 var största delen av befolkningen under 24 år gammal och jobbade med jordbruk. År 2016 är kvinnor över 70 den största befolkningsgruppen. HBL har grävt i statistikgömmorna och tagit en titt på hur Finland förändrats på 100 år.

Sommar på 60-talet. Bilden antagligen tagen i Urdiala eller i Kylmäkoski i Birkaland.
19.02.2018 07:45 UPPDATERAD 19.02.2018 07:46
Vid tiden för Finlands självständighet såg befolkningsstrukturen mycket annorlunda ut jämfört med i dag. Finland var inte bara en ung nation, utan själva folket var också mycket ungt. Ungefär 23 procent av befolkningen var barn under 10 år enligt folkräkningen från 1910. De flesta av finländarna, hela 66 procent, var under den här tiden på ett eller annat sätt involverade i jord- och skogsbruk.
I Statistisk årsbok för Finland från 1919 hittar man information om allt från hur många kor det fanns i Kuopio län (160 546 stycken) år 1910 till hur mycket smör som exporterades till Ryssland 1916 (4 064 000 kg). I förordet till boken berättar Martti Kovero vid Statistiska Centralbyrån att de för denna upplaga förnyat utseendet för att göra fakta överskådligare. Tyvärr blev boken försenad.
– Årsboken utkommer i år, liksom senaste år, betydligt försenad, emedan de myndigheter och verk, som levererar det eforderliga primärmaterialet, icke ännu hunnit återvinna den tidsförlust, som krigstiden direkt eller indirekt förorsakat, skriver Kovero i förordet.
Under de femtio år som går mellan 1917 och 1967 utspelar sig stora händelser som formar Finland. Redan 1918 strider finländarna mot varandra i det finska inbördeskriget. Några årtionden senare strider finländarna mot Sovjetunionen i vinterkriget och fortsättningskriget och mot Nazitysklands trupper i Lapplandskriget. Men efter krigen börjar Finland ta stora steg framåt. 1967 är det tjugo år sedan kriget, och de så kallade stora årskullarna håller på och lämnar tonåren för att ge sig ut i vuxenvärlden.
Statistisk årsbok för Finland 1969 är en betydligt tjockare bok jämfört med upplagan som kom ut femtio år tidigare. Till exempel kan man nu också lära sig hur många filmer som Statens filmgranskningsbyrå granskat år 1967 (1 578 stycken i vilka 18 klippningar gjordes).
Från 60-talet fram till i dag går utvecklingen snabbt framåt. En stor händelse för Finland som bär frukt många år framåt är införandet av grundskolan under 70-talet. I de finska hemmen får teknologin en allt större roll. Tv och video blir vardagsmat på 80-talet, och senast under 90-talet börjar det finnas en dator i mångas hem. På 90-talet börjar också det globala digitala nätverket internet nå folket.
Tjugo år senare och många bär på en internetansluten dator i sin ficka i form av en mobiltelefon. Användningen av mobil dataanvändning har ökat explosionsartat de senaste tio åren. Första halvåret 2007 låg dataöverföringsmängden i mobilnätet på 154 terabyte. Tio år senare under första halvåret 2017 låg siffran på 726 667 terabyte.
En utveckling som också skett de senaste femtio åren är att Finland blivit betydligt mera internationellt. Dels har folk emigrerat hit för att arbeta, dels har Finland tagit emot flyktingar och asylsökande. Tydligast syns det här på finländarnas olika modersmål.
Som framgår i grafiken ovan har antalet svenskspråkiga i Finland inte minskat dramatiskt, men andelen svenskspråkiga har rätt stadigt minskat. 2014 var det första året som andelen människor som talar ett främmande språk gick om andelen svenskspråkiga. Kurvan tyder på att trenden kommer att fortsätta.

ANDRA LÄSER