Kunde man tänka sig en lockdown för ovaccinerade, i alla fall i Österbotten?

21.11.2021 14:15
Ordet dalta användes i en HBL-krönika nyligen. Meningen vara att man inte skulle dalta med de som är ovaccinerade. Detta tål att upprepas. I dag daltas det långt mer än i många andra länder.
Singapore fattade beslutet att sjukhuskostnader inte ersätts för ovaccinerade. Kanske någon vill påpeka att Singapore inte bryr sig tillräckligt om mänskliga rättigheter eftersom både nerskräpande och tuggummi där är förbjudna. Frankrike, känt för sin liberté och egalité, har gjort vaccinering obligatorisk för stora grupper, speciellt inom sjukvården. Samma gäller i USA som enligt nationalsången är "The Land of the Free”. Där gäller nu att alla företag med över 100 anställda skall ansvara för att alla antingen är vaccinerade eller blir testade med negativt resultat varje vecka. Domstolar på federal nivå har redan fyra gånger avvisat protester mot detta tvång. Man håller fast vid sina medborgerliga rättigheter, men en känd domare i Högsta domstolen slog en gång fast: man har yttrandefrihet men den utsträcks inte till en rättighet att ropa "elden är lös” i en fullsatt teater. Många inom hälsovården har sagts upp utan ersättning.
En missuppfattning om rätt att själv besluta om man vill ta vaccin strider mot majoritetens rätt till ett tryggt liv. Många äldre och de som hör till riskgrupper känner nog en stor motvilja mot att till exempel få service av en ovaccinerad närvårdare. Också kostnaden är en stor sak. Vi andra betalar ju nu för de ovaccinerades sjukhusvistelser. Hör det till individens rättigheter att kräva att andra skall stå för kostnaderna? Ännu värre är det för de patienter vars operationer skjuts upp för att de ovaccinerade skall få sjukhusplatser. Nämn nu inte att också vaccinerade blir sjuka. Ingen har påstått att vaccinet ger skydd till 100 procent, men de vaccinerades antal är i förhållande minimalt.
HBL (14.11) gjorde nog en björntjänst genom att ge vaccinationsmotståndet två hela sidor under rubriken “Jag har rätt till min egen kropp”. Kanske det, men kom då inte nära andra och räkna inte med att andra skall stå för kostnaderna av ett själviskt beslut.
Kunde man tänka sig en lockdown för ovaccinerade, i alla fall i Österbotten?
Regeringen var rätt beslutsam i början av pandemin, men nu bör man inte vara obeslutsam. Sluta dalta och visa beslutsamhet! Problemet är inte alls så stort som det ser ut. Man skall inte stå handfallen och konstatera att sjukhusplatserna tar slut och tro att vi inte kan göra något åt det.
Turism- och restaurangförbundet Mara gnäller för mycket. Detta är ett sidospår, men förbundet är på fel spår när man vill klaga till justitiekanslern över nya restriktioner (HBL 17.11). De undgår alla restriktioner om de granskar covidintyg. Utvidga användningen av intyg som ett alternativ till en lockdown för icke vaccinerade.

Jon Didrichsen,

Grankulla

ANDRA LÄSER