Klangligt fantasieggande musikaliska kontinentalplattor på drift

Tapio von Boehm och den av honom grundade Nya Tidens Ensemble gör ett ovärderligt jobb den inhemska samtidsmusiken till fromma.

Cellisten Jonathan Roozeman var solist på Nya Tidens Ensembles konsert vid Tempelplatsens kyrka.
Mats Liljeroos
05.04.2022 14:14 UPPDATERAD 05.04.2022 14:17
Unga musiker i olika skeden av sin karriär får en chans att bekanta sig med estetiken i fråga inom ramen för de varierande projekten, som fokuserar på såväl etablerade inhemska tonsättare och bekanta verk som sådana tonsättare och verk som enligt von Boehm borde vara just det.

ANDRA LÄSER