Regeringen Marin svek sitt löfte – allt fler konstnärer utan pension

Inte ens tio procent av de sökande beviljades konstnärspension i år, och antalet sökande ökar. Samtidigt erhåller få konstnärer över 60 år arbetsstipendier. Taike och konstfältet är eniga om att antalet pensioner måste öka, men sittande regering misslyckades med det.

Riko Eklundh (t.v.) och Hannele Mikaela Taivassalo (t.h.) säger att det både inom skådespelar- och författarskrået finns en stor oro för pensionsåren, när antalet extra konstnärspensioner som staten beviljas inte har ökat i takt med den åldrande demografin. Centret för konstfrämjande Taikes chef för konststöd Henri Terho håller med om att det nuvarande systemet är ohållbart.
Ylva Pereraylva.perera@hbl.fi
29.03.2023 05:00
– Man kan inte kräva att folk ska producera i samma takt och aldrig vara sjuk fram tills man fyller 90! Hur ska vi trygga att våra konstnärer, som gett avkall på ett liv med jämna inkomster för att skapa, inte går en otrygg ålderdom till mötes? 
Frågan ställs av Hannele Mikaela Taivassalo, ordförande för Finlands svenska författareförening när jag ringer upp henne för att prata pensioner.
I mitten av mars meddelade Centret för konstfrämjande Taike att i år är första gången som inte ens tio procent av de sökande kunnat beviljas extra konstnärspension. Detta eftersom mängden årliga pensioner att fördela inte har ökat, trots att Finlands åldrande demografi givetvis också gäller konstnärer.

ANDRA LÄSER