Savola motiverar beslutet att exportera militärmateriel till Turkiet – Li Andersson öser skoningslös kritik

Beslutet om exporttillstånd till Turkiet är en helhetsbedömning, och Turkiet är en framtida allierad. Så förklarar försvarsminister Mikko Savola beslutet om att exportera försvarsmateriel till Turkiet.

Försvarsminister Mikko Savola säger att exportbeslutet var en ”helhetsbedömning”. Hans regerinskollega Li Andersson är inte nådig i sin kritik.
Ingemo Lindroosingemo.lindroos@hbl.fi
25.01.2023 17:01 UPPDATERAD 25.01.2023 17:11
HBL ringer upp försvarsminister Mikko Savola (C) efter nyheten om att han har skrivit under det första exporttillståndet för försvarsmateriel till Turkiet, sedan exportstoppet år 2019.
Regeringen Rinne införde exportstopp efter att Turkiet hade anfallit kurdiska styrkor i norra Syrien. I december i fjol uttalade sig dåvarande försvarsminister Antti Kaikkonen (C) om att Finland kan se över vissa ansökningar. Kaikkonen uttalade sig i samband med ett besök i Ankara, där han också talade för Finlands Natoansökan.
Exporttillståndet gäller 12 000 ton stål som används för bepansrade fordon. Företaget som har ansökt om tillstånd heter Miilux och slutanvändaren är BMC, som bland annat tillverkar stridsvagnar för den turkiska försvarsmakten.

Varför valde du att godkänna det här exporttillståndet? 

– Vi har gjort en helhetsbedömning. Det är Utrikesministeriet som har gjort den först, och sedan har den kommit på mitt bord. Vi avgör helheten från fall till fall.
Försvarsminister Mikko Savola säger att exportbeslutet var en ”helhetsbedömning”. Hans föregångare Antti Kaikkonen, som är föräldraledig, meddelade under ett besök i Ankara i december, att exporttillstånden till Turkiet kan ses över.

När Kaikkonen besökte Ankara i december så meddelade han att Finland preliminärt har gett grönt ljus till vissa ansökningar. Syftade han på den här ansökan? 

– Den här har varit på gång under ungefär en månads tid och vi har gjort en helhetsbedömning.

Slutdestinationen är företaget BMC, som tillverkar bland annat stridsvagnar för den turkiska försvarsmakten. Hur mycket känner ni till om vad komponenterna används till? 

– De här frågorna har man nog utrett hos Utrikesministeriet, och utifrån det har man gjort en bedömning. Det handlar om stålkomponeneter, och ministeriet har befogenheter att fatta beslut om den här produktkategorin.

Efter att Turkiet hade anfallit norra Syrien så nekades det här samma företaget exporttillstånd. Nu godkänner ni en ansökan från samma företag. Hur ser du på principfrågan? 

– Turkiet är vår kommande allierade också i Nato och det påverkar förstås den här frågan också. Det är en helhetsbedömning.

Hur främjar det här beslutet Finlands Natomedlemskap? 

– Det här är ett beslut, som vi ser på från fall till fall. Natoprocessen är egen process som går framåt i sin egen takt. Det är en helhetsbedömning, och mot den har vi fattat beslut.

Vänster skriver inte under

Vänsterförbundets ordförande, undervisningsminister Li Andersson har kommenterat beslutet på Twitter med att försvarsministern borde ha diskuterat frågan med hela regeringen.
”Vänsterförbundet stödjer inte exporten av försvarsmateriel till länder som för krig eller kränker mänskliga rättigheter. Vi anser att Finland inte borde bevilja exporttillstånd för pansar till Turkiet,” skriver Andersson (fritt översatt).
Savola svarar på Anderssons kritik.
– Vi har diskuterat med Utrikesministeriet, och fått en helhetsbedömning ur utrikes- och säkerhetsperspektiv. Det här hör till Försvarsministeriets befogenheter och inte till hela statsrådet, eftersom det handlar om den här produktkategorin, säger Savola.

Finns det fler ansökningar om exporttillstånd?

– Det kommer ansökningar så gott som varje vecka till olika länder, och redan under min ministerperiod har vi fattat flera beslut. Beroende på vilka kriterier som uppfylls så kan hela regeringen fatta beslut om dem, men i övrigt hör det till våra befogenheter.

ANDRA LÄSER