Köer går inte att undvika när Helsingfors största renovering någonsin startar

Om några månader är det dags för ytterligare ett nytt vägbygge i Helsingfors. Men det här ligger på en aldrig tidigare skådad skala.

I några månader är det fortfarande lätt att ta sig fram på Mannerheimvägen. Annat blir det i mars nästa år.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
03.10.2022 05:00
I vår startar den största renovering och det största gatuarbete som någonsin gjorts i Helsingfors när upprustningen av Mannerheimvägen inleds.
Samtidigt förnyas också den bro som korsar Banan.
– Mannerheimvägen är en nationell huvudled och det går mycket trafik längs med den, vilket gör renoveringen krävande, säger Liisa Taskila, enhetschef på staden.
En gata som Mannerheimvägen går inte att stänga av helt, för att snabba upp renoveringen.
– En körfil i bägge riktningar kommer hela tiden att vara i användning.

Vad kan stadsborna förbereda sig på?

– Det kommer helt säkert att bli köer, det går inte att undvika. Men förhoppningsvis leder det även till att de som kan börjar använda alternativa transportmedel som kollektivtrafik.
Just nu ser det ut som att byggandet startar i mars. Renoveringen sker i två etapper. Först jobbar man mellan Posthuset och Runebergsgatan. År 2024 förflyttar sig arbetet till Mannerheimvägens avsnitt mellan Runebergsgatan och Grejusgatan.
Renoveringen av Mannerheimvägen
– På den södra delen är det i princip svårt att ha undantagsrutter för trafiken. Men mellan Runebergsgatan och Grejusgatan funderar vi på att dirigera in bussarna på undantagsrutter. Men hur det blir återstår att se när vi kommit längre i planeringen.
En annan fråga som ännu inte är avgjord är vilka sorts uppehåll i spårvagnstrafiken det blir.

Tiotals miljoner euro

Utgångspunkten för renoveringen, som väntas kosta 40 miljoner euro, är att gatan behöver rustas upp. Det gäller både vägbeläggning, spårvagnsskenor och rör och kablar under jord. Många av dem är från början av 1900-talet.
– Vi passar samtidigt på att bygga enkelriktade cykelvägar och bereder plats för den västra spårvagnslinjen.
Linjen hon nämner är en potentiell 5,5 kilometer lång snabbspårväg som går via Mannerheimvägen. Den skulle starta vid Skillnaden och ha sin ändhållplats på Kanteletarvägen i Gamlas. Från Munksnäs till Gamlas skulle en helt ny spårväg läggas.
Något slutgiltigt beslut om snabbspårvägen finns ännu inte, men projektet nämns i en utredningsplan för spårvägar som Helsingfors stadsfullmäktige godkände i fjol.
En förutsättning för att renoveringen kan börja på Mannerheimvägen är att de pågående arbetena på Runebergsgatan först blir klara. Där har man rustat upp gatan och förbättrat spårvagnsskenorna för åttans spårvagn.
Just nu påverkar inte materialtillgången på grund av det rådande världsläget större infrastrukturprojekt i Helsingfors. Till exempel är tillgången till marktegel krävande, men det påverkar inte bygget på Mannerheimvägen.
– Priset på bitumen och stålkonstruktioner har generellt sett stigit. I en del av entreprenaderna har vi indexreglerat utgifterna för asfalt och stålkonstruktioner. Vad beträffar Mannerheimvägen överväger vi om vi ska göra på samma sätt.
Liisa Taskila berättar att staden får in erbjudanden för arbetena på Mannerheimvägen i december, och i januari väljs entreprenören.
Målet är att föra hela den stora renoveringen i hamn 2025.

ANDRA LÄSER