Sanna Marin: "Coronarestriktionerna kan försvinna i oktober"

Enligt regeringens uppdaterade hybridstrategi ska alla coronarestriktioner slopas då Finland nått en vaccinationsgrad på 80 procent. Den uppdaterade strategin publiceras sannolikt på måndag, sade Sanna Marin i statsministerns frågetimme på Yle Radio Suomi på söndagen.

Statsminister Sanna Marin skulle inte ha tagit ett nationellt coronaintyg i användning tidigare eftersom vaccinationsgraden enligt henne inte varit tillräckligt hög. Arkivbild.
05.09.2021 15:47 UPPDATERAD 05.09.2021 16:02
Regeringen samlas på söndagskvällen för att behandla bland annat den ändring av smittskyddslagen som ska leda till att paragraf 58 d, den så kallade tvåmetersregeln, slopas.
Nästa sammanträde för hela regeringen sker genast följande dag då det är tänkt att man ska bli klar med sin uppdatering av hybridstrategin.
– Vårt mål är att kunna publicera den uppdaterade hybridstrategin på måndag, sade statsminister Sanna Marin (SDP) under statsministerns frågetimme på Yle Radio Suomi på söndagen.
Enligt den uppdaterade strategin ska Finland slopa coronarestriktionerna då över 80 procent av alla finländare över 12 år har fått två vaccindoser. Enligt den nuvarande tidsplanen kan det komma att ske i oktober. Detta gäller även rekommendationen om munskydd.
– Munskydden är en begränsning likt de övriga. Vårt mål är att vi ska slopa begränsningarna då vaccinationstäckningen är tillräckligt hög. Restriktionerna kan stegvis slopas även innan det, men slutligt då vi nått den vaccinationsnivån, sade Marin.

Vaccinintyg i oktober

För tillfället finslipas även lagförslaget om ett nationellt coronaintyg inom Arbets- och näringsministeriet. Marin sade att regeringens mål är att lagförslaget ska överlämnas till riksdagen i mitten av september, tillsammans med flera andra ändringar av smittskyddslagen.
– Målet är att vi ska ha coronaintyget i användning i mitten av oktober.
Coronaintyget ska enligt Marin vara ett frivilligt alternativ till de rådande restriktionerna.
Liknande intyg har använts i många andra länder redan länge för att göra det möjligt för exempelvis kultur- och evenemangsbranschen att ordna evenemang i coronatider. Marin tillbakavisade påståenden om att regeringen skulle ha varit sent ute med intyget i Finland. Hon sade att frågan började utredas redan i våras.
– Men jag skulle inte ha tagit i användning intyget redan i somras då vaccinationstäckningen ännu inte var på samma nivå som nu, sade Marin.

Svåra budgetförhandlingar att vänta?

På tisdag inleds regeringens budgetförhandlingar, och innan de egentliga förhandlingarna har regeringskvintetten mötts upprepade gånger för att förhandla om budgeten för nästa år.
Vårens förhandlingar om budgetramarna blev mycket svåra, och hotade till och med att fälla regeringen. Ursprungligen skulle regeringen då förhandla i två dagar, men det tog slutligen nio dagar innan statsministern kunde meddela att de fem regeringspartierna enats kring ramarna för nästa års budget.
– Vi strävar efter att nu ro i land förhandlingarna på två dagar. Regeringskvintetten möts ännu efter hela regeringens sammanträde på söndagskvällen för att diskutera de öppna frågorna, sade Marin.
Enligt Marin finns det öppna frågor vad gäller såväl klimatet som skatterna och sysselsättningen.
På sistone har det hettat till mellan De Gröna och Centern beträffande planerade nedskärningar i stödet till forskningen. Partierna är även oeniga kring om förhandlingarna i första hand ska fokusera på klimatet som De Gröna anser, eller sysselsättningen som Centern förespråkar.
Under statsministerns frågetimme fick Marin frågan om det är en klimatförhandling eller en sysselsättningsförhandling som är på kommande.
– Jag svarar att det är en budgetförhandling. Som en del av förhandlingarna behandlar vi klimatåtgärder, sysselsättningsåtgärder och såklart frågor som gäller beskattningen, sade Marin.
– Jag själv anser att vi ska hålla fast vid det vi kom överens om i förhandlingarna i våras.
Regeringen beslutade i samband med vårens förhandlingar att man under mandatperioden ska komma med sysselsättande åtgärder som stärker de offentliga finanserna med 110 miljoner euro.
– Vi måste inte fatta alla beslut just i de här förhandlingarna, men såklart strävar vi efter att fatta beslut så fort det är möjligt. Jag är realist och tror på att förhandlingarna åtminstone resulterar i en del beslut, sade Marin.

ANDRA LÄSER