Alliansfrihet inte möjlig under storkrig

Av någon orsak fordrar stormakterna länder omkring sig som man kan kalla lydstater. Vill vi medborgare i Finland detta?

Min avsikt var, efter mitt deltagande i Natodebatten (19.10 och 4.11) att avstå från fortsatt skrivande. Men då Mårten Wikström i sin skrivelse refererar till mitt inlägg "Lär av historien " vill jag ännu komma med vissa kommentarer. Jag beklagar att min rubrik till mitt inlägg var bristfällig. Den borde ha haft ytterligare en mening. Nämligen: men du måste också känna den.
Wikströms insändare bär rubriken: "Alliansfriheten ger mera säkerhet". I sitt inlägg pekar han på Sveriges alliansfrihet under andra världskriget. Wikström borde väl känna till att det nog var fråga om en chimär. Ger ett alliansfritt land transitorättighet för trupptransporter och malm åt en krigförande nation? Vad skulle ha hänt om Sverige inte hade tillåtit detta? Kanske ett krig, en ockupation av landet då hade varit följden?
Hur ser Sverige i dag på sin möjliga alliansfrihet? En Natoanslutning diskuteras i dag häftigt, men sakligt i Sverige. Varför? Kanske Kaliningrad är svaret på den frågan.
Tidigare har jag sagt och säger det också en gång till att neutralitet och alliansfrihet inte är möjliga i händelse av ett storkrig.
Wikström uppmanar oss att följa de råd som gavs av presidenterna Mannerheim, Paasikivi och Kekkonen. Alltså råd som gavs av Mannerheim under en tid då vårt land skulle stå mot en övermäktig, stor fiende, utan en väl utrustad försvarsmakt. Eller av Kekkonen som förde ett eget krig mot vännerna i Kreml. Hur kan vi ana oss till vad dessa herrar skulle säga i dag då situationen är fullständigt annorlunda än då det begav sig?
Av någon orsak fordrar stormakterna länder omkring sig som man kan kalla lydstater. Vill vi medborgare i Finland detta? Personligen tror jag inte det. Vi har bakom oss alldeles tillräckligt av krig och lidanden. Dessa för att vi velat visa att vi vill tillhöra västvärlden. Att få fatta våra egna beslut.
Men detta betyder ingalunda att vi inte skulle önska ett nära och gott förhållande till vår grannvärld. Men så länge som världen är som den är måste vi ha en försvarspolitik som betyder något. I dag utgör Nato ett skydd. Men kanske vi ännu får uppleva en dag då ett enigt Europa har ett eget fullgott försvar. Eller ännu hellre en dag då världen kan ge blanka katten i allt vad försvar heter.

Per-Erik Lindholm

Esbo

ANDRA LÄSER