Nytt storbygge i trä på paradplats i Helsingfors

Stora Ensos nya huvudkontor på Skatudden, bredvid pariserhjulet och utomhusbassängerna vid Allas, tog ett kliv vidare på måndagen.

Så här ser tävlingsbidragen ut.
Beacon, Rantametsä, Juuret, Spring, Zander och Uusi aalto. Så heter de sex bidragen som tävlar om att byggas på Skatuddskajen. Tre av bidragen är finska och kommer från arkitektbyråerna Anttinen Oiva Arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto Ala och Pes-Arkkitehdit. De övriga tävlande är hajpade norska Snøhetta, rikssvenska White Arkitekter och fransk-japanska Shigeru Ban.
Det är byggaren, pensionsbolaget Varma, som utlyst tävlingen. Vinnaren väljs den 17 juni.
"Vårt mål är att bygga en högklassig lokal på Skatudden som man kan säga ligger på paradplats i Helsingfors. Det här har man beaktat på ett bra sätt i tävlingen. Vi fick bidrag som håller mycket hög nivå" säger Ilkka Tompperi, som är ansvarig för fastighetsinvesteringar på Varma, i ett pressmeddelande.
Fastigheten ska också rymma ett hotell. Huvudkontoret väntas stå klart 2023. Men innan byggandet kommer i gång behöver först detaljplanen godkännas. På tomten finns i dag en lagerbyggnad vid namn K6 från 1960. Enligt planen skulle den rivas.
På Varma säger man att den nya byggnaden ska bli kolneutral och vara gjord av massiva trämoduler. Mellan huvudkontoret och vattnet finns planer på ett promenadstråk.
"Ur stadens synvinkel är målet med utvecklingen av Skatudden att skapa ett aktivt stadsrum, bygga nya strandfasader och att möjliggöra en mera mångsidig användning av stranden. Framtidens tätt bebyggda Helsingfors måste ge invånarna öppna rum i staden" säger biträdande borgmästaren Anni Sinnemäki (Gröna).
På www.katajannokanlaituri.fi kan man bekanta sig med tävlingsbidragen.

ANDRA LÄSER