Expertpanel: Parisavtalet kräver högre ambitioner av Finland

Dagens målsättningar räcker inte. Finland bör höja ribban för att lyckas nå de målsättningar klimatavtalet i Paris fastställer, anser Finlands klimatpanel i en ny rapport.

Hanaholmens kraftverk i Helsingfors.
Enligt Finlands energi- och klimatfärdplan 2050 ska vårt samhälle vara koldioxidneutralt år 2050. För att nå detta bedöms det i planen att växthusgasutsläppen bör minskas med 80 procent i jämförelse med nivån år 1990.
Finlands klimatpanel säger nu att detta inte räcker för att landet ska lyckas följa Parisavtalet som undertecknades av alla EU-länder år 2015.
– Ambitionsnivån för klimatpolitiken i Finland måste höjas framöver. Många Europeiska länder har redan visat exempel och höjt eller kommer att höja sina nationella mål, säger klimatpanelens ordförande Markku Ollikainen.
Kärnan i Parisavtalet är att på EU-nivå minska växthusgasutsläppen.
För att vara i linje med Parisavtalet bör målsättningen i Finland i stället för ett koldioxidneutralt samhälle år 2050, vara strax efter år 2030 och allra senast år 2045, enligt panelen.
– Finland måste rättvist bära sitt globala ansvar för att Parisavtalet uppnås. Detta lyckas bäst genom att först nå koldioxidneutralitet och vidare sedan skapa negativa utsläpp, konstaterar Ollikainen.
Klimatpanelens promemoria är ett svar på Bostads-, energi – och miljöminister Kimmo Tiilikainens (C) fråga om hurdan klimatpolitik landet bör föra för att följa Parisavtalet.
Finlands klimatpanel vill se en högre ambitionsnivå. Från vänster: Kristiina Regina, Marja Järvelä, Maria Kopsakangas-Savolainen, Markku Kanninen, Markku Ollikainen, Yrjö Viisanen och Lassi Linnanen.

ANDRA LÄSER