SRV försöker få in nytt kapital

SRV går med bössan. Bolaget har behövt göra stora nedskrivningar till följd av kriget i Ukraina och det havererade Fennovoima-projektet.

SRV har kämpat med sin exponering mot Ryssland och Fennovoima.
Fredrik Häggman
06.05.2022 17:19
Byggbolaget SRV planerar att samla in 41,7 miljoner euro genom två nyemissioner av aktier. Den ena emissionen riktar sig till befintliga ägare och den andra till aktörer som SRV har skulder till. Bolaget har kallat till en extrainsatt bolagsstämma där tanken är att styrelsen ska få fullmakt att sjösätta finansieringsprogrammet.
Bakgrunden är de stora avskrivningar som SRV är tvungna att göra i och med Rysslandssituationen och bakslagen för Fennovoima-projektet. Fennovoima har brutit sitt avtal med den ryska kärnkraftsleverantören Rosatom och det är därför oklart om projektet blir av.
SRV förhandlar fortfarande om en försäljning av den ryska verksamheten. Men värdet på egendomen i Ryssland har redan nedskrivits. Bolaget har också skrivit ner värdet på sina aktier i Fennovoima. Totalt försvagas det egna kapitalet med 141 miljoner euro efter nedskrivningarna.
Detta inverkar kraftigt på bolagets ekonomiska situation. Efter nedskrivningarna har bolaget en soliditetsgrad på bara sex procent. Utan att höja soliditetsgraden uppfyller inte SRV villkoren för den externa finansiering som bolaget har erhållit.
Flera stora ägare har redan förbundit sig att till att teckna nya aktier i emissionen. Dessa svarar totalt för 62 procent av alla nya aktier som emitteras.

ANDRA LÄSER