Ny partisekreterare vill demokratisera vänstern

Stärk medlemsdemokratin, lyssna på gräsrötterna, bredda väljarbasen. Det är nyckeln till framgång, säger Vänsterförbundets nya partisekreterare Joonas Leppänen.

Blickar framåt. Vänsterförbundet måste bredda sin väljarbas och sänka tröskeln för deltagande, menar Joonas Leppänen.
– Vänsterförbundets framtid är att skapa en bred demokratirörelse, säger Joonas Leppänen.
Leppänen, 35, blev Vänsterförbundets nya partisekreterare då han besegrade förhandsfavoriten Risto Kalliorinne med rösterna 155–139 på partikongressen i Uleåborg i helgen.
En överraskning, tyckte många, men Leppänen säger att valet var ett resultat av hårt arbete. Han gjorde redan i början av våren upp ett partiprogram som han skickade ut till alla partidelegater. Under våren ringde han igenom delegaterna och frågade vilka frågor de upplever är viktiga för partiet.
– Strävan att demokratisera partiet är inte bara en intern angelägenhet, utan det handlar också om att på en bredare nivå möta de kraven hos de människor som inte får sin röst hörd i samhället, säger Leppänen.

Joonas Leppänen

Född: 1980.
Bor: i Helsingfors.
Familj: Fru och två barn.
Karriär: Jobbat som forskare och inom Helsingfors universitets administration. Är medlem bland annat i Helsingfors social- och hälsovårdsnämnd, Folktingets styrelse, Kommunförbundets svenska delegation. Disputerar på lördag vid Statsvetenskapliga fakulteten på Helsingfors universitet om meningsskiljaktigheter inom demokratin.

Nya medlemmar

Leppänen anser att Vänsterförbundet måste ta avstånd från den traditionella toppstyrda politikern och kanalisera det politiska missnöje som finns i samhället och vara lyhörda till de krav som ställs på gräsrotsnivån. Han nämner grekiska Syriza, spanska Podemos, Jeremy Corbyns ordförandekampanj i Storbritannien och Bernie Sanders presidentkampanj i USA som lyckade exempel.
– Att ge människor möjlighet att delta och påverka har en tydlig effekt. Det ser vi redan i Vänsterförbundet, det kommer en massa nya människor med i verksamheten. Medlemsomröstningen om ordförande är ett konkret exempel som engagerade många och lockade många nya medlemmar i partiet, säger Leppänen.
Leppänen vet vad han talar om. På lördag disputerar han i praktisk filosofi på Helsingfors universitet med en avhandling om meningsskiljaktigheter inom demokratin.

Blygsamt väljarstöd

Framtidstron inom partiet är stark och förväntningarna är stora, särskilt på nya ordföranden Li Andersson. Den nya partiledningen står ändå inför stora utmaningar. Vänsterförbundet har gått stadigt bakåt i alla val utom två, nämligen riksdagsvalet 1995 och EU-valet 2014. I fjolårets riksdagsval fick Vänsterförbundet bara 7,1 procent av rösterna. Också i år har gallupframgångarna varit blygsamma, samtidigt som till exempel De gröna blir allt populärare.
– Det vi kanske missat på är att vi inte genast involverat våra nya medlemmar och vi har inte lyckats ta vara på de nya rösterna. Men i och med den nya partiledningen tar vi ett stort steg framåt.
Enligt Leppänen finns det ett sort glapp mellan den bild många har av Vänsterförbundet och vad partiet egentligen står för. Inom partiet har man glömt de inre skiljelinjerna, menar han.
– Många har till exempel en bild av att vi grälar mycket inom partiet. Och visst, jag tror vårt parti har de mest högljutt kritiska medlemmarna, men det finns ett samförstånd om att vi kan vara av olika åsikt och ändå ha samma målsättningar.
Enligt Leppänen betonas skiljelinjerna inom partiet fortfarande i medierna, men de överensstämmer inte med hur partiet ser ut. Den nya partiledningen speglar partiet, menar Leppänen: Ung, mångsidig, framåtsträvande, entusiastisk.
Många har påpekat att ledningen saknar en tydlig koppling till fackföreningarna.
– Vi måste vara lyhörda och också i det här fallet lyssna på fältet. Det är viktigt att komma ihåg att det finns många sätt att vara vänsterförbundare, säger Leppänen.

Vill locka svenska väljare

Partiet har nu både en ordförande och en partisekreterare med svenska som modersmål. I lördags sade Li Andersson att partiets ledning borde vara den mest svenskspråkiga ledning som partiet någonsin haft.
Leppänen tror att det nu blir lättare för partiet att locka svenskspråkiga väljare och erbjuda ett alternativ till SFP.
– Jag tror inte någon blev vald på grund av att de kan svenska, men det är klart det är en fördel, säger Leppänen.
Enligt Leppänen har svenskan alltid haft en stark position inom Vänsterförbundet.
– Men vi har en skiljd uppfattning i språkfrågor än till exempel SFP, som ofta brukar betona privatiseringsvägen. Ur vår synpunkt måste den offentliga sektorn ha en stark roll för att säkra den svenska servicen i Finland.

ANDRA LÄSER