Daltar Finland med våldsbrottslingar?

I Finland grundar sig strafflagen på att brottslingar kan bli rehabiliterade. Folks rättskänsla är en annan sak.

Min granne är en styckmördare. Seriöst.

ANDRA LÄSER