Juhana Vartiainen om lönestrulet i Helsingfors: Extern utredning får visa vad som gick fel

Helsingfors stad kommer att beställa en extern utredning om vad som gick fel då staden tog i bruk det nya löneutbetalningssystemet. Staden lovar också att betala förseningsränta och skadestånd till de arbetstagare som lidit av lönehärvan.

Borgmästare Juhana Vartiainen lovade att krisen leder till ändringar i hur staden arbetar.
Heidi Herrmannheidi.herrmann@hbl.fi
10.08.2022 16:04 UPPDATERAD 10.08.2022 20:57
Det var en ödmjuk borgmästare som ställde sig framför journalisterna på onsdagen och meddelade att Helsingfors stad kommer att beställa en extern utredning om lönestrulet.
– Det är klart att det finns mycket att lära sig av den här krisen och den kommer att leda till förändringar i vårt ledarskap och i hur vi jobbar, sa Juhana Vartiainen (Samlingspartiet).
Det var den första pressträffen om lönestrulet som Helsingfors stad, landets största arbetsgivare med 39 000 anställda, kallade till. Detta fyra månader efter att problemen med löneutbetalningarna började.

Varför har det tagit så lång tid?

– Det föreföll mig viktigare att försöka åtgärda krisen, än att jag skulle synas i media. Jag predikar ogärna om något innan jag har fördjupat mig i det.
– Nu har vi ett bättre grepp om krisen och jag upplever att det finns en väldigt stor efterfrågan på att stadens ledning tar helhetsansvar för detta. Då är klart att det är mitt uppdrag att göra det.

Problemen fortsätter året ut

På onsdagen var totalt 124 löner helt och hållet obetalda. Andra fel, som att delar av lönen saknas, fanns det i 4 800 fall. I e-posten ligger 1 750 mejl som väntar på behandling. Ändå säger personalchefen Nina Gros att kundtjänstens telefonservice och behandlingstiden för felanmälningarna har förkortats betydligt sedan juni.
Staden har anställt femtio personer till som arbetar med att åtgärda fel i löneuträkningarna och löneutbetalningarna.
Enligt staden kommer det att ta flera månader innan alla fel är åtgärdade.
Också personalchefen Nina Gros var relativt ödmjuk.
– Vi klantade till det här, ordentligt. Vi underskattade hur krävande övergången till det nya systemet skulle vara och hur mycket tilläggspersonal vi behöver för övergången.
Enligt stadens HR-personal har de anställda informerats om läget via bland annat intranätet. Staden ordnade även på onsdagen ett första infotillfälle om lönestrulet för de anställa.
– Vi sade att vi ser på detta oerhört allvarligt. Vi beklagade och bad om ursäkt. Samtidigt berättade vi om allt som vi gör för att ta tackla krisen, sa Juhana Vartiainen.
Staden kommer att betala förseningsränta automatiskt med kommande löner. De arbetstagare som har varit tvungna att ta lån, kommer att få de extra kostnaderna, som ränta, ersatta.
Polisen har fått in flera brottsanmälningar om stadens agerande och har inlett en granskning om ifall det finns skäl att starta en förundersökning.
Beslutet om ta i bruk det nya systemet fattades innan Juhana Vartiainen tillträdde som borgmästare.
– Jag skulle vara väldigt förvånad om det skulle visa sig att någon agerat fel med vett och vilje. Det är intressantare att leta efter orsaker än skyldiga, menar han.

Löneutbetalningssystemet Sarastia

  • Helsingfors gamla personaladministrationssystem Hijat var föråldrat. Man använde bland annat pappersblanketter för vissa funktioner.
  • Som ett led i digitaliseringen tog staden i bruk det nya systemet Sarastia den 1 april. Esbo tog i bruk Sarastia ett drygt år före Helsingfors.
  • Sarastia är ett av få löneutbetalningsprogram som är utvecklat för offentliga och kommunala arbetsgivare.
  • Men inte heller Sarastia visade sig vara kapabelt för en arbetsgivare i storlek med Helsingfors stad.
  • Staden har anlitat konsultfirman Deloitte för att få bukt med problemen. Enligt Helsingin Sanomat har staden betalat Deloitte två miljoner euro.
Källa: Helsingfors stad, Helsingin Sanomat

Läs också:
Helsingfors stad måste betala dröjsmålsränta och skadestånd för uteblivna löner – "Man har haft tid på sig men säger istället sorry"
Vissa lärare vid Arbis i Helsingfors har inte fått lön när nytt system krånglar

ANDRA LÄSER