Nordiska motståndsrörelsen förbjuds tillfälligt – Högsta domstolen beviljar besvärstillstånd

Högsta domstolen förbjuder Nordiska motståndsrörelsens verksamhet fram till beslut om den nazistiska organisationen ska upplösas eller inte. Bland annat är NMR:s symboler och demonstrationer inte längre tillåtna, enligt Polisstyrelsen.

Nordiska motståndsrörelsen ordnade en stor demonstration i Åbo i augusti. Nu har Högsta domstolen beslutat att verksamheten förbjuds fram till att HD kommer med sitt beslut om hela organisationen ska upplösas eller inte.

Det är Polisstyrelsen som driver på ett förbud av nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Tingsrätten och också hovrätten har beslutat att organisationen ska förbjudas, men NMR har bett om besvärstillstånd till den högsta rättsinstansen, Högsta domstolen.

Högsta domstolen har nu beslutat att bevilja NMR tillståndet, men samtidigt har HD bestämt att NMR:s verksamhet förbjuds tillfälligt tills ärendet är avgjort.

Förbudet träder i kraft omedelbart.

Slutligt avgörande är att vänta från Högsta domstolen om ungefär ett år.

Då hovrätten i Åbo i september kom med sitt utslag skrev den bland annat att "NMR har utövat verksamhet som väsentligt strider mot lag eller god sed". Det har bland annat skett så att raslära har en central roll för NMR, att man ägnar sig åt hatretorik och antisemitisk propaganda, ifrågasätter förintelsen och inte frånsäger sig våld som skett i NMR:s namn.

NMR har däremot hävdat att beslutet strider mot grundlagen, och menat att organisationen handlar inom gränserna för yttrande- och föreningsfrihet.

Polisstyrelsen började driva på ett förbud efter misshandeln av en man vid järnvägsstationen i Helsingfors 2016 i samband med en NMR-demonstration. Mannen dog senare, och nynazisten Jesse Torniainen dömdes i hovrätten för grov misshandel.

Läs mer: Också hovrätten förbjuder Nordiska motståndsrörelsen

Också efter hovrättens beslut har NMR fortsatt sin verksamhet. För en och en halv vecka sedan gjorde NMR nidkampanj i Åbo, invid partiers kampanj inför riksdagsvalet. På självständighetsdagen marscherade NMR i Helsingfors.

Organisation eller privatpersoner?

På Polisstyrelsen säger polisöverinspektör Heikki Lausmaa att anvisningar till polisinrättningarna om hur de ska beakta Högsta domstolens beslut om tillfälligt förbud är under arbete.

– Möjligheterna för oss att ingripa förändras förstås betydligt i och med beslutet, säger han.

Hittills, trots hovrättens beslut, har polisen bland annat låtit NMR demonstrera.

Nu kommer exempelvis flaggor och symboler inte att accepteras och inte heller manifestationer eller penningtransaktioner till och från NMR enligt Lausmaa.

Samtidigt betonar han att det är organisationens verksamhet som förbjuds tillfälligt. För polisen gäller det enligt honom att avgöra om till exempel en aktion utförs av NMR eller enskilda privatpersoner.

Enligt föreningslagen, som det här gäller, kan den som fortsätter verksamheten i en förening som har fått tillfälligt verksamhetsförbud straffas med böter.

Läs mer: Ett förbud av motståndsrörelsen har fått ökad aktualitet i Norden

Det här är NMR

Svenska motståndsrörelsen grundades 1997 och Finska motståndsrörelsen 2008. I dag går de under namnet Nordiska motståndsrörelsen men med nationella förgreningar.

NMR finns också i Norge och Danmark och är i dag den dominerande nazistiska organisationen i Norden.

NMR kallar sig själva nationalsocialister och hyllar Hitler och Nazityskland. Rörelsen agiterar mot demokratiskt statsskick, mot invandring och mångkultur och har en öppet antisemitisk agenda.

Rörelsens mål är att avskaffa demokratin och införa en nordisk folkstat, eller en nordisk diktatur.

Enligt Skyddspolisen har NMR i Finland ungefär hundra medlemmar. I Sverige identifierade den antirasistiska stiftelsen Expo trehundra medlemmar 2017. Sympatisörerna beräknas vara fler

ANDRA LÄSER